Odlično, onda progledajte (1.tj.adv.pet.)

Odlično, onda progledajte (1.tj.adv.pet.)

Iz 29, 17-24: Svaka vlast ima savjetnike, pa tako su i na dvorovima kraljeva bili savjetnici za razna područja. Njihova je uloga pomoći s više para očiju vidjeti najbolje rješenje za određeni problem. Nekada su tako vođe jednog kraljevstva, ili danas jedne države, savjetovale vladare druge države, kako i na koji način najbolje riješiti neku novonastalu situaciju. A njih ima na dnevnoj i regionalnoj razini, što je uvijek lakše riješiti, ali ima i onih na međunarodnoj razini, što je svakako puno teže riješiti. Izrael je smješten u središte Mediterana, između nekoliko velikih i jaki civilizacija. Tu je 'babilonska' kao najstarija oko 5000 g. prije Krista, tu je 'egipatska' 3000 g. prije Krista, tu je 'asirska', 'grčka', 'makedonska i Aleksandar Veliki', te 'rimska'. Nije jednostavno bilo opstati na razmeđu tako jakih i moćnih imperija. A ipak su, uz sve nevolje i višestoljetna ropstva, opstali. Bilo je tu zli i lažnih savjetnika o kojima upravo današnji Izaijin tekst govori. Sam Izaija izjavljuje: teško onim koji se od Jahve kriju da bi svoje sakrili namjere i koji u mraku djeluju i zbore. Kolike li pakosti i opakosti, kao da se više cijeni glina od lončara? Pa zar Božji narod od takvih treba pomoć da im oči otvaraju? Zar Jahve ne proniče i ne prodire u sve zle nakane. On je taj koji će osloboditi ponizne od neprijatelja i učiniti da zavlada pravo i pravednost. Tko može liječiti našu krhkost, ako ne onaj od koga zavisi naše izbavljenje? Pa mi smo djelo njegovih ruku. On je taj koji prelijepe libanonske voćnjake može pretvoriti u šumu. On je taj koji daje da i gluhi čuje riječi knjige, a oči slijepih opet vide. Siromasima on otvara vrata pravde i radosti. Svi su silnici svijeta sletili, pa i ovi će što nam sada prijete. Tada će nestati podsmjehivača i onih koji nam zlo snuju. Nestat će onih koji sucu nogu podbacuju i nizašto obaraju pravednika. Svi će oni svetit 'Sveca Jakovljeva' i bojat se Boga Izraelova. Zabludjeli duhom urazumit će se, jer će oni primiti mesijanski Gospodnji savjet i pouku.

Mt 9, 27-31: A onda kada je stigao Svetac Božji, čuje se vapaj slijepih s mesijanskim naslovom: „Sine Davidov, smiluj nam se“. A on ih pita: Vjerujete li da sam 'pravi' i da vam mogu pomoći? „Da, Gospodine, vjerujemo!“ Odlično, onda progledajte! Koje li radosti: slijepi progledaju, hromi hode, pravda i pravičnost osvaja prijestolje ljudskog srca, a lažni savjetnici zamuknuli. Na sve strane rodila se radost iz Božji usta i djelovanja. Na sve strane čudesa su tu! Mesija je tu! „On slabosti naše uze i boli ponese“. Od tada, nema čovjeka koji bi imao razloga da od Isusa za sebe ništa ne očekuje. Svakoga Isus zove da od njega sve zamoli, još danas!