Ako je Krist u stanju ukloniti pesimizam čovjeka, onda, gdje je i u kome problem? (XXV.tj.pet.)

Ako je Krist u stanju ukloniti pesimizam čovjeka, onda, gdje je i u kome problem? (XXV.tj.pet.)

Prop 3,1-11: Sve ima svoje vrijeme, kaže Propovjednik, tako je Bog odredio. Čovjek razumije što je vrijeme, ali ne može shvatiti cjelokupno Božje djelo. Iako je Bog dopustio čovjeku uvid u vjekove, čovjek ne može dokučiti djela koja Bog čini. On se uči strahopoštovanju pred Bogom. Svakako ovo je jedan od najčudnovatiji i istodobno najteži tekst u Bibliji. Propovjednik dobro poznaje mudrosnu književnost i u njoj 'tka' svoju tvrdnju: kakav smisao ima život? Za razliku od Joba, koji nepravedno trpi, Propovjednik se ne nalazi u nekom stanju nepravde, ali je ipak nezadovoljan životom, zna da je život kratak, da smrt vrlo brzo dolazi. Zašto se stoga zauzimati za dobro ili zlo, zašto živjeti? Sve je ispraznost, pusta tlapnja, ponavlja Propovjednik u tragičnom pripjevu. Čovjeku tek preostaje da se utješi radom, prijateljstvom, ljubavlju, ali sve su to vrednote koje jednom imaju svršiti. Propovjednik je poprilično pesimist, ali nije očajnik, nego vjernik koji je došao do zaključka da iza privida stvari postoji tajna koju čovjek ne može odgonetnuti. Pokorava se Božjoj volji, ali snažno očituje zahtjev za životom poslije smrti. Bez života poslije smrti život nema smisla, apsurdan je, ne zaslužuje da ga živimo.

Lk 9, 18-22: U Evanđelju čujemo: Isus je u samoći i moli, iako je uza se imao učenike. Nakon molitve pita svoje učenike: „Što govori svijet, tko sam ja?“ Oni odgovaraju kao i Herodovi savjetnici: da je uskrsnuo Ivan Krstitelj. Dobro, veli Isus! „A što vi kažete tko sam ja?“ Predvodnik apostola, Petar, reče: „Krist–Pomazanik Božji!“ Dok je javnost nesigurna, tko je Isus, njegovi učenici prvi put izričito priznaju da je on Mesija. Ovo su počeci formiranja prvih novozavjetnih vjernika koji će postati jezgra buduće kršćanske vjerničke zajednice. Tek sada će Isus početi učenicima govoriti istinu o sebi, pa i onu koja govori o čudnoj smrti na križu i uskrsnuću. Isus zapovijeda šutnju o toj temi , koju učenici još dovoljno ne razumiju, a Uskrs će im donijeti svjetlo božanske Objave. Prema izjavama samih učenika, oni naslućuju i prije Kristova uskrsnuća, da on ima spasiteljsko-posredničku ulogu, koju dugo očekivani Mesija treba imati. Tako će Novi Propovjednik Isus Krist, razriješiti svaki pesimizam starog Propovjednika.