Izvrstan Apostol za svjetlost i spasenje do na kraj Zemlje (4.vaz.sub.)

Izvrstan Apostol za svjetlost i spasenje do na kraj Zemlje (4.vaz.sub.)

Dj 13, 44-52: Da bi bolje razumjeli događanja na Pavlovom i Barnabinom misijskom putovanju i djelovanju, moramo malo poznavati povijesne, geografske i kulturološke datosti toga vremena i prostora. Mala Azija, kuda se kreće Pavao, je mostobran koji se prostire između Crnog i Sredozemnog mora, a gotovo da kopnom dotiče Europu. Golemi su to prostori, a priroda prostora je brdovita s mnoštvom različitih naroda, jezika i običaja. Odatle mnogo pokrajina različitih imena s čvrstim pokrajinskim mentalitetom. U vrijeme sv. Pavla, koji je obišao velik dio Male Azije, pučanstvo je već bilo helenizirano. Službeni jezik je grčki. Sve urbanizirane sredine govorile su grčki. Rimska vlast političku geografiju radi na Provincije: Provincija Azija s glavnim gradom Efezom-zapad, Licija i Pamfilija s glavnim gradom Atalijom-jug, Bitinija i Pont s glavni gradom Nikomedija-sjever, Galacija s glavnim gradom Ancira (današnja Ankara)-središnji dio, Cilicija s glavnim gradom Tarzom-jogoistok -veza sa Sirijom, ova pokrajina bila je pod sirijskim upraviteljem koji je imao sjedište u Antiohiji sirijskoj, Kapadocija s glavnim gradom Cezarejom- središnji istočni dio današnje Turske, Pizidija s glavnim gradom Antiohijom pizidijskom, odakle su Pavla protjerali za grad Ikoniji u pokrajini Likaoniji.
Pavao je svoj govor, u Antiohiji pizidijskoj, završio riječima: „Trebalo je da se najprije vama navijesti riječ Božja... ali kad je odbacujete i sami sebe učiniste nedostojnim, obraćamo se poganima.“ A to je zapovijed od Gospodina: „Postavih te za svjetlost poganima da budeš na spasenje do nakraj zemlje.“ Pavao i Barnaba stresu prašinu s nogu protiv njih i odu u Ikonij.

Iv 14, 7-14: Današnji odlomak Ivanova Evanđelja je nastavak Isusova govora s Posljednje večere na temu: „Ja sam Put i Istina i Život.“ Otac je vidljiv u riječima i djelima koja Isus čini. Oni ga otkrivaju. Čovjek na to odgovara vjerom. To ovdje znači vidjeti i poznati. Isus nagovješćuje kako će se veća i mnogobrojnija djela događati na apostolsko propovijedanje i mnoštvo obraćenja. Što se vidi iz djelovanja apostola, a osobito Pavla i Petra.