Pavao vjeruje da će jednom cijeli Izrael skinuti prevjes s lica (X.tj.č.)

Pavao vjeruje da će jednom cijeli Izrael skinuti prevjes s lica (X.tj.č.)

2 Kor 3,15-19; 4,1.3-6: Sveti Pavao u današnjem tekstu iz Druge poslanice Korinćanima pokušava razriješiti razna strančarenja među kršćanima u gradu Korintu. Nažalost Židovi koji su među prvima pozvani slijediti ne samo Starozavjetnu objavu nego i Novozavjetne riječi objave, neki su još uvijek s velikim zastorom, prevjesom na licu. Pavlova vjera ne posustaje nego se rasplamsava s nadom da će jednog dana cijeli Izrael skinuti zastor s očiju. Naime, Mojsije kada govori s Bogom skida prevjes s lica, a kada čita narodu Objavu Staroga zavjeta navlači prevjes preko lica. Neophodna je potreba istog lica i prema Bogu i prema čovjeku. Svi smo mi susreli Boga po Duhu Svetom kojega primismo i u kome imamo život. Duh se dobiva samo u Kristu. On donosi slobodu od grijeha, smrti i Zakona. Uskrsli je Krist zrcalo koje prema nama odbija sjaj Božje Slave. Apostol, (čitaj kršćanin) je opet zrcalo što od Krista prima njegovo svjetlo da bi učinio da sjaji i odsijeva u ljudskim srcima. Pozvani u službu, službenici Novoga zavjeta moraju je obavljati s punim pouzdanjem. Povući se ili šutjeti bilo bi isto što staviti zastor između svjetla koje dolazi od Krista i ljudi koje mora rasvijetliti.

Mt 5, 20-26: Isus u svom 'Govoru na gori' temeljito poučava svoje učenike pa, između ostalog u današnjem odlomku govora poručuje: „Ako vaša pravednost ne bude savršenija od pravednost pismoznanaca i farizeja, nećete ući u nebesko kraljevstvo.“ Što znači, ako u ispunjenju Božje volje ne idete mnogo dalje nego pismoznanci i farizeji, sigurno nećete postići nebo na zemlji. I sada Isus u šest antiteza izlaže: Što to znači „veća pravednost“? „Čuli ste da je rečeno... A ja vam kažem .. .“ Isus svojom poukom daje sasvim novi ton starom tekstu Zakona. Tako, tko ubije, tome, prema Božjoj volji prijeti sud. Nije tu izneseno puko ubijanje, streljanje ili vješanje, nego svaki vid ubijanja i riječju i jezikom, kruhom i zlostavljanjem. Isus ovdje stavlja na znanje : “Želim da drugome omogućiš da živi!“ Pomiri se prvo s bratom, pa onda prinosi žrtvu. Nadalje, kada se radi o brakolomstvu, ako želiš da tvoja pravednost bude veća, onda pazi, nije samo grijeh izvršen preljub, nego i pomisao je preljub, tek tada je tvoja pravednost veća od pismoznanaca i farizeja. Nadalje u zaklinjanju jedino je tvoja pravednost veća, kaže Isus, ako želiš potvrditi ono što Bog želi. Nadalje, kako se ophoditi prema Zlom čovjeku? Bilo je „Oko za oko, zub za zub“, a Isusovo pravilo je „Na zlo uvijek odgovoriti dobrotom“. Isto se tako Isus izjašnjava o ljubavi prema neprijatelju. Zaključimo: Isus, dakle, znatno usavršava stari Zakon. On uvijek mora izvirati iz pravedna i otvorena srca prema Bogu i bližnjemu. Drugim riječima, put do nebeskog kraljevstva gradi se odnosima prema čovjeku, koji mora biti kao brat. A u tome su primjeri apostoli i mnogi njihovi učenici i sveci u Crkvi i mnogi neznani kršćani koji vrše volju Božju.