Sebičnost nikada nije izvor blagoslova

Sebičnost nikada nije izvor blagoslova  (12.tj.ut.)

Post 13, 5-18: Knjiga Postanka u 12. i 13. poglavlju donosi početke povjesti izabranog naroda. Abraham na Božji poziv kreće iz Harana (današnji Irak) u zemlju Kanaan (Palestina). S njime je krenuo i njegov bratić Lot. Stigavši u Obećanu zemlju, brzo su ih sustigla nova iskušenja: Zemljom je zavladala suša i glad. Bili su prisiljeni spustiti se u Egipat, ali ne za dugo, kada će na Božji poziv Abraham sa ženom Sarom, s Lotom i svojim blagom što su stekli krenuti u Obećanu zemlju. Kasnije ćemo čuti u Novom zavjetu kad Isus stiže iz Egipta, kao podsjetnik: Iz Egipta dozva sina svoga. Stigavši do Betela Abraham podiže žrtvenik Bogu i „zaziva ime Jahvino“. Tu se i nastanjuje. I Abraham i Lot već su se dobro obogatili, a bogatstvo se brojilo u brojnosti stoke. Sve su češće izbijali sporovi između Lotovih i Abrahamovi pastira zbog paše koju su morali osiguravati za svoja stada. Sve sukobe Abraham miroljubio rješava, ponudivši Lotu da izabere prostor za sebe i svoje. Lot izabire svu Jordansku dolinu koja je izgledala kao dobro natapan vrt Jahvin, misleći da je izabrao bolji dio. Ali, uskoro će uvidjeti da je za se izabrao zapravo propast. Lotova sebičnost nije bila izvor blagoslova. Abraham je za svoju velikodušnost dobio Božji blagoslov i zemlju Kanaan zauvijek. Povrh toga, Bog mu obećaje brojno potomstvo koje neće moći prebrojiti. Abraham je opet podigao žrtvenik kod hrasta Mamre kraj Hebrona, dok je Lot podigao šatore do Sodome čiji su žitelji bili veoma opaki i grješnici protiv Jahve. Zaista su jako vidljiva dva puta: Put velikodšnosti kojim hodi Abraham, i put sebičnosti kojim hodi Lot.

Mt 7, 6.12-14: Isus pri kraju svoga 'Govora na gori' upućuje i neka poznata zlatna pravila života, pa kaže: „ Sve, dakle, što želite da ljudi vama čine, činite i vi njima. To je, doista, Zakon i Proroci.“ Ovo načelo ponašanja bilo je poznato u starini, osobito u židovstvu. Nadalje, Isus govori o dva 'puta' kojim je moguće poći: putu dobra i putu zla, koje ljudi trebaju birati. Dva puta to su i dva morala. Isusov put ukazuje na prvac kamo treba krenuti da bi došao do pravog života i spasenja.
Današnja čitanja očituju vjekovima staru istinu da uspjeh udara u glavu, moć kvari, a napredak čak dobre ljude čini još pohlepnijima. Ljudi koji moraju marljivo raditi, na poslu i prolaze kroz sve stupnjeve razvoja, općenito pokazuju veću brigu, više cijene učinak svoga rada i pokazuju dublju radost u stvaralaštvu nego sljedeći naraštaj koji učinke dobiva servirane na zlatnom pladnju. Čovjek čini najveće grijehe u velikom blagostanju.