Tko je mudar neka shvati ovo...

Tko je mudar neka shvati ovo...  (pet.3.tj.kor.)

Hoš 14, 2-10: Prorok Hošea djeluje u VIII stoljeću pr. Krista pod kraj vladanja kralja Jeroboama II, i skori pad Samarije 721. g. Njegova glavna tema je nevjernost Izraela i čvrstoća Božje ljubavi unatoč izraelske nevjernosti. Zemlja se odala nevjernosti, i bludu, pa je sve ličilo kao njegov raskopani brak. Simbolika je dovoljno jasna. On gleda na svoj narod kojeg je Bog toliko okitio darovima vjernosti kao što to čini Zaručnik u braku. Na temelju svoga osobnog iskustva ustanovio je, da slika braka izvrsno prikazuje odnose između Boga i njegova naroda. Zato predstavlja izvrstan dijalog Boga s narodom, kakav je gotovo redovit u bračnoj zajednici. Pogledajmo Božje riječi, i riječi naroda: „Vrati se, Izraele, Jahvi Bogu svome.... Uzmite sa sobom riječi... (riječi iskrenog kajanja, a ne žrtve)“. A narod u molitvi odgovara: „Skini s nas bezakonje i dobrohotno primi da ti prinesemo plod svojih usana. Asirac nas neće izbavljati ... niti ćemo djelo ruku svojih govoriti 'Bože naš'! - jer u tebe sirota milost nalazi.“ Božji odgovor glasi: „Iscijelit ću ih od njihovih otpada...“ A tada će Izrael pustit „korijen poput libanonskog cedra.... Opet ćete u Božjoj sjeni boraviti... Izraele... Ja sam te uslišio i pogledao.“
I zaključak Proroka glasi: „Tko je mudar neka shvati ovo, i čovjek razuman neka spozna! Jer pravi su putovi Božji: pravednici hode po njima, a grešnici na njima posrću.“

Mk 12, 28-34:
Isus je u Jeruzalemu i vodi raspravu, kao dijalog, sa svojim protivnicima koji ga pitaju: “Koja je zapovijed prva od sviju?“ Isus odgovara: „ Slušaj, Izraele! Gospodin Bog naš Gospodin je jedini. Zato ljubi Boga svojega... i svoga bližnjega kao sebe samoga.“ Pismoznanac ponovo pita: „Dobro, učitelju! ... ljubiti ... više je nego sve paljenice i žrtve.“ Na to je Isus odgovorio: „Nisi daleko od kraljevstva Božjega.“ Drugim riječima, spoznao si, onda se obrati i primit ćeš milost nade za budućnost.