Velika je duhovna suša, a zlo treba istjerati

Velika je duhovna suša, a zlo treba istjerati (č.3.tj. kor.)

Jr 7, 23-28: Čuje Jeremija glas: „Ovo im zapovjedih: 'Slušajte glas moj, pa ću ja biti vaš Bog, a vi ćete biti moj narod... A oni ne poslušaše, uho svoje ne prignuše, već pođoše po savjetu i okorjelosti zlog srca svojega; okrenuše mi leđa, a ne lice... Nestade istine, nestade je iz usta njihovih.'“ Uzalud je Jeremija tražio pravu promjenu srca. Želio je probuditi čvrstu nadu i postaviti temelje više razine duha, jer je nastupilo kod njegova naroda opće 'siromaštvo duha'. Uvido je da se narod 'ne može učiniti dobrim odredbom vlade', koja usput provodi licemjernu reformu. Vidimo ga skršena srca pod teretom ljudskih nesnošljivih zahtjeva njegove zadaće. Nije Božji hram što bi trebao biti, nad njim su se nadvili tuđi bogovi. Na sceni je neistinito štovanje Boga. Izgnanstvo stoji kao prijetnja. Uslijedit će velike tužaljke nad Sionom. Pokvarenost Judina prijeti lozi Judinoj. Bezakonje vrvi odasvud. Past će vijenac kralju (Jojakimu) i kraljici i oni su velika opomena gradu Jeruzalemu. Velika je duhovna suša, a zlo treba istjerati. Jeremija to vidi tek u „novom savezu“ u osobi Mesije Isusa Krista.

Lk 11, 14-23: S Isusovim dolaskom pada Sotonino kraljevstvo. Poruka je jasna: „Svako kraljevstvo, ako je protiv samoga sebe razdijeljeno, opusti...“ Uvidio je Isus, kao i Jeremija, što je izvor zemaljske pustinje. Jasno su definirali da je na sceni velliko duhovno opustošenje naroda od strane duboko ukorijenjenog zla od Zloga. Tko je u stanju izvršiti temeljite reforme u srcu vladajući? Jeremija vidi snagu u „novom savezu“ i Isusu Kristu. A mi?