Postadosmo najmanji narod poradi grijeha svojih

Postadosmo najmanji narod poradi grijeha svojih (ut.3.tj.kor.)

Dn 3, 25. 34-43: Jeruzalem je razorio 586 g. okrutni babilonski kralj Nabukodonozor. Narod izraelski odveden je u ropstvo. Među izabranim mladićima koji su predviđeni za buduće službe na dvoru, našli su se i četvorica židova Danijel, Hananija, Mišael i Azarja. Izuzetno su obdareni mudrošću i školovani su na dvoru tri godine. Danijel je u prilici tumačiti samom kralju neke događaje koji se imaju zbiti. Ali, trojica njegovih drugova bit će opozvani s položaja na koje ih je postavio sam kralj. Razlog je odbijanje pokloniti se zlatnom kipu kojega je napravio kralj kao božanstvo. I zaista svi se pokloniše osim trojice Židova, Danijelovih drugova. Vežu ih u lance i bacaju u užarenu peć. I gle čuda: plamenovi se razmahaše, ali oganj ne dotaknu trojicu mladića koji su šetali po vatri te hvalili i blagoslivljali Boga. Tada Azarja moli za čitav svoj narod, za sve one koji su izdali i popustili pred kraljevim odredbama i postali idolopoklonci. „Nemamo sada vojvode, proroka, kneza, paljenica, klanica, prinosa, kada, ni mjesta da prinesemo prvine tebi, i da nađemo milosrđe.“ Sve je izgorjelo! A mi se potpuno predajemo Gospodinu. „Odsad ćemo svim srcem slijediti te.... postadosmo najmanji ... poradi grijeha svojih... Sramota i ruglo prekriva naše obraze. Ali ne postidi nas... imaj milosrđa prema nama.“ Praštaj!

Mt 18, 21-35: Drugovi Danijelovi, traže svoj život i nadu unutar Božjeg naroda. Osjetili su potrebu potpune dosljednosti, upravo onako kako i Isus govori u današnjoj prispodobi. Praštanje koje primamo od Boga mora po nama obilovati za svu našu braću i sestre. „Nije li trebalo da se i ti smiluješ svojemu drugu, kao što sam se i ja tebi smilovao.“ Dobra se bezpridržajno među braćom dijele.
Do kada ćemo ponavljati: „Gospodin je sama dobrata i pravednost...“ A mi?