Bog je stvorio stvorio svijet, i to dobar svijet

Bog je stvorio stvorio svijet, i to dobar svijet (p.5.tj.kr.g.)

Post 1,1-19: Danas čitamo Knjigu postanka koja je pisana epsko-dramskim stilom. Knjiga po svojim vrijednostima doseže svjetske razmjere. Počinje od samog početka: „U početku stvori Bog nebo i zemlju.“ Svaki početak, pa tako i ovaj za pisca ove knjige, počinje s Bogom. Bog je stvorio svijet, i to dobar svijet. Načinio je i čovjeka, vrhunac svega stvorenoga. Jezik kojim pisac piše je jednostavan, živahan i otkriva svu moguću divotu i bogatstvo stvaranja koje započinje od ničega, a završava obiljem svakovrsnog života. Naše se oči napinju da vide tu ljepotu i uši da čuju tu ljepotu i razum da dokuči tu ljepotu. Da bi razumjeli svijet oko sebe Pisac jasno postavlja temelje svijeta. Postanak svijeta i života nije slučajnost. Postoji Stvoritelj: Bog, koji je stvorio sve što postoji, i sve što je stvorio bilo je dobro, a vrhunac svega stvorenoga je čovjek. On je jedini stvoren na sliku Božju i njemu je povjereno gospodstvo nad svim ostalim stvorenjima. Šest dana stvaralačkog rada i sedmi dan odmora uzorak su za čovjekov sedmični radni tijek. Svi stvaralački zahvati počinju riječima „i reče Bog“. Veličanstven je redoslijed stvaranja: Svjetlo i tama (dan i noć), zemaljska atmosfera (nebeski svod), dijeljenje kopna i mora, biljke i drveće, Sunce, Mjesec i zvijezde: godišnja doba, dani i godine, morska stvorenja i ptice, kopnene životinje i Čovjek. Stvranje je opisano onako kako ljudsko oko vidi motreći stvoreni svijet oko sebe. Izvještaj je takav da ga svi mogu razumjeti. Stvaranje ne možemo gledati kao neku znastvenu studiju, niti kada i kako je nešto stvoreno, niti koliko je dugo stvaranje trajalo. Možemo zaključiti: da stvaranje omogućuje širok pogled na svemir i stvarnu veličanstvenu Stvoriteljevu moć. Uspostavljeni red u svemiru ukazuje na tvorca svemirskog reda, prema kojem sve ravnamo, pa i svoje vrjeme.

Mk 6,53-56: Nakon dva upečatljiva čuda: Isus hrani pet tisuća ljudi, i hodanje po vodi, Isus obilazeći sela i gradove, zaseoke i trgove susreće mnoštvo bolesnika, i sve ih je ozdravljao. Marko donosi daljne vijesti o Isusu, kojeg je često bilo dovoljno samo dotaknuti , ozdravili bi. S Isusom možemo razumjeti i Knjigu postanka. Božnaska moć je neograničena, bolje rečeno svemoguća. Objava koja dolazi po Isusu baca jasno svjetlo na Objavu od postanaka svijeta.