Prava mudrost je izvan dosega naše inteligencije

Prava mudrost je izvan dosega naše inteligencije (7.2.2018.)

1 Kr 10,1-10:Ovaj odlomak iz Prve knjige o Kraljevima u središtu svega sjaja i bogatstva ističe Salomonovu mudrost. Svojom mudrošću, bogatstvom i uspostavom pravednog suda, zadivio je Kraljicu od Sabe koja se došla diviti i pokloniti Salomonu. Sve je to blagoslov od Gospodina od kojega je zatražio: „podaj sluzi svome pronicavo srce da može suditi „tvom narodu“ , razlikovati dobro od zla“. Na takvu molitvu Bog obznanjue: „ Ali ti dajem i ono što nisi tražio: bogatstvo i slavu kakve nema nitko među kraljevima.“ Mudrost u srcu, proizvela je vanjska čuda koje Salomon gradi. Uvidio je Salomon da svijet kojim je okružen nije tek dobar, već je mnogo bolji od noga što zaslužuje. Iz Božje svemoći i mudrosti proizlazi. Iako mudrost izvire iz aktivnosti našega razuma, ona je uvijeg izvan dosega naše inteligencije, jer proizlazi iz prosvijetljena razuma Božjim nadahnućem. Ta mudrost uključuje poštovanje drugih, dobrotu, poniznost i snagu da se ne bude sebičan. Osjetljivost za Boga i bližnjega pripada ljudskoj mudrosti življenja.
Mk 7,14-23:Bez takve mudrosti u našem srcu počinju se oblikovati zle namisli. Isus imenuje ta zla djela koja gotovo predstavljaju suprotnost Božjem zakonu: krađa, ubojstvo, oholost, bezumlje... Mudrost mora biti nadnaravna i uvijek otvorena nadahnućju Božjeg Duha.