Svaki dodir ozdravlja, svaka je riječ stvaralačka

Svaki dodir ozdravlja, svaka je riječ stvaralačka (5.2.2018.)

1 Kr 8,1-13:Nakon sedam godina gradnje veličanstvenog hrama, Salomon s levitskim svećenicima obavlja obred posvete hrama. Iz privremenog šatora, Salomon u pratnji predstavnika Izraeslske zajednice prenosi KOVČEG SAVEZA u novo sagrađeni hram. U hramu je pripremljeno posebno odvojeno mjesto „svetište nad svetištima“ za stalni boravak Riječi Božje ispisane na pločama Saveza. Da, i „Reče Bog, neka bude tako, i bi tako!“ Posveta se slavi veličanstvenom ceremonijom. Hramski prostor bio je ogledalo Božjeg nebeskog boravišta, ili odraz Božje čudesne prisutnosti u svemiru. Hramsko Božje boravište podsjeća na velika otkupiteljska Božja djela u povijesti njegova izabranog naroda. Tijek posvete, ispunila je Božja slava, koja omogućuje vjernom narodu da doživi otajstvo Božje prisutnosti u stvarnom svijetu kojim je čovjek okružen. Ta tijesna povezanost, prisna je poput duše i tijela, u neprestanom je interaktivnom odnosu Stvoritelja i stvorenja.
Mk 6, 53-56:Ako je u Starom zavjetu Riječ Božja, vjerno čuvana, bila snaga zajedništva i posvećenja, onda Riječ Božju, utjelovljenu u osobi Isusa, valja fizički dotaknuti, jer ona ima moć očišćenja i posvećenja. Lijepo to iznosi Evanđelista u primjerima mnoštva ozdravljenih, koji su samo na dodir Isusa postali ponovo očišćeni i ozdravljeni. Na dodir dobrote, ljubavi i ohrabrenja Isusov je dodir, a naša riječ praštanja i ohrabrenja Božja je riječ. Svaki dodir ozdravlja, svaka je riječ stvaralačka.