NAŠI ŽUPNI ZBOROVI NA BOŽIĆNOM KONCERTU 2015.


U nedjelju 20.prosinca 2015. u 17:00 sati, naši župni Zborovi nastupili su na BOŽIĆNOM KONCERTU "2015", koji se održavao u Sportskoj dvorani "Pero Zečević" u Odžaku. Velikim župni zbor predvodila je i dirigirala g.Ljubica Ćulap. Mali Župni zbor predvodila je i dirigirala g. Janja Iličević. Glazbenu pratnju svirala je naša orguljašica g. Božica Kovačević. Na koncertu su nastupili i zborovi iz župa: Odžak, Gornja Dubica i Svilaj. U božićnom ugođaju publika je uživala nešto više od jednoga sata.