SUDJELOVANJE I SUODGOVORNOST VJERNIKA LAIKA U ŽIVOTU MJESNE CRKVE

 

Izlaganje o sudjelovanju vjernika LAIKA u životu župe Novo Selo - Balegovac podnio gosp. Miroslav Ivanković, dipl. ing. na Sinodalnom sastanku župnih VIJEĆNIKA Doborske dekanije ( petnaest Župa) održanom u Odžaku 20. veljače 2016.

 

STRUKTURA ŽUPE I PODRUČJA DJELOVANJA U ŽUPI

 

ŽUPSKO VIJEĆE ŽUPE

Unutarnja organizacijska hijerarija-struktura Župe je takva da Župa uz Župnika ima oformljeno i župsko vijeće koje se sastoji od:

 1. Pastoralnog vijeća koje ima 14 članova i
 2. Ekonomskog vijeća koje ima 3 člana

Sva aktualna problematika Župe raspravlj se na sastancima u Župnoj dvorani za sastanke.

 • Sastanci se održavaju redovito 4 puta godišnje
 • Prosječno je sastancima nazočno 15 vijećnika
 • Također, na sastanku se obradi u prosjeku 10-ak tema pri čemu je Pastoralno-sakramentalna tema sastanka uvijek dominantna a tiče se poruka koju obično šalje Kardinal ili sveti otac Papa
 • Tijek sjednice po točkama zapisnički se bilježi u knjizi ''Zapisnik župskih vijeća''

 

LITURGIJSKI (BOGOŠTOVNI) PROGRAM

1.  Veliki pjevački zbor (Za pjevanje na Pučkoj Misi)

 • Trenutno broje 19 članova
 • Educirana sviračica klavira
 • Održavaju probe redovito 1 puta tjedno a uoči blagdana Uskrsa i Božića 2 puta tjedno
 • Imali zapažen nastup na Božićnom koncertu u Odžaku 2015.g.

2.  Mali pjevački zbor (Za pjevanje na ranoj Misi)

 • Trenutno broje 22 člana
 • Educirana sviračica klavira koja je i u Velikom zboru ali ima još i svirač gitare
 • Održavaju probe redovito 1 puta tjedno a uoči blagdana Uskrsa i Božića 2 puta tjedno
 • Imali zapažen nastup na Božićnom koncertu u Odžaku 2015.g.

3.  Ministriranje

 • Ministriraju dječaci do 9 razreda osnovne škole
 • Podijeljeni su u 6 grupa koje se naizmjenično mijenjaju

4.  Liturgijski Čitači

         Čitači koji čitaju na Ranoj i Pučkoj svetoj Misi educirani su za tu svrhu, tj. prošli su tečaj čitanja,

 • Imamo 4 aktivna čitača za Pučku Misu
 • Kao i 4 aktivna čitača za Ranu Misu

5.  Organizirano čišćenje i uređenje crkve

 • Djevojke iz 9 razreda osnovne škole kao i djevojke srednje škole obavljaju subotom čišćenje i pospremanje crkve

6.  Radno mjesto Sakristana

         Radno mjesto sakristana za sada je nepopunjeno. U nedostatku adekvatnog prostora za vešeraj gdje bi se vršilo pranje i peglanje misnog ruha ova aktivnost za sada pada na teret Župnika i trenutno je neriješen problem Župe.

 

KARITATIVNA DJELATNOST

Karitativnu djelatnost Župa je osigurala osnivanjem Samaritanske zajednice. Za potrebe funkcioniranja i djelovanja samaritanske zajednice Župa je zajednici za obilazak osoba u potrebi osigurala auto. Samaritanska zajednica svoj rad i djelovanje temelji na 4 osnovne smjernice a to su:

 • Caritativna skrb za najsiromašnije (14 osoba)
 • Socijalno-caritativna skrb (16 osoba)
 • Medicinska skrb za slabo pokretne i bolesne osobe u Župi (40 osoba)
 • Pastoralna skrb za sve starije osobe u Župi (obuhvaća slavljenje Svete Mise, ispovijed i bolesničko pomazanje 2 puta godišnje prigodom blagdana Božića i Uskrsa, dok se kod kuće ispovijeda 35 osoba)
 • Obilazak naših župljana u Staračkim domovima (11 je takvih osoba za sada, obilazak je po potrebi kao i o blagdanu Božića i Uskrsa)

 

KATEHETSKA DJELATNOST

U Župi za sada nema osobe katehete koja bi Župniku pomagala u poslovima organiziranja vjeronauka za djecu do 9 razreda pa tu zadaću cjelokupno organizira Župnik. Redoviti sakramentalni vjeronauk od 2. do 9. razreda u Župi drži Župnik.

 

MEDIJI

 • Župa ima svoju vlastitu web-stranicu koja se zove Župa Svetog Petra i Pavla Novo Selo-Balegovac. Svakodnevno se ažurira najnovijim informacijama, za sada ove poslove obavlja isključivo Župnik. Na stranici su prikazane sve informacije koje se tiču Župe a pokriva mnoga područja kao što su npr:

-        Financijska izvješća

-        Statistički pokazatelji Župe

-        Matice krštenja, vjenčanja i sprovoda

-        Pastoralni kalendar

-        Župna događanja kao što su aktivnosti svih zajednica unutar Župe

-        Na linku pastoralnog vijeća postavljen je uvijek dnevni red sjednice 10 dana unaprijed

-        Na stranici su objavljene i župne propovijedi kako nedjeljne tako i o blagdanima

-        Na stranici su također i linkovi odnosno poveznice kao što su npr,

                        Poruka sv.oca Pape

                        Svetac dana itd.

 • Oglasnu ploču Župe sa svim važnim informacijama za župljane također za sada održava i ažurira Župnik. Za sada još nije iskoordinirano da ovu aktivnost preuzmu župljani laici.
 • Pretplata na katolički tisak za sada nije na zadovoljavajućoj razini.

 

PASTORAL HODOČAŠĆA

 • Pastoral hodočašća je na zadovoljavajućoj razini. Redovito se hodočaste mjesta Marija Bistrica i Komušina.
  • Župa snosi troškove putovanja pjevačkim zborovima kao i molitvenoj zajednici u Mariju Bistricu
  • Župa snosi troškove putovanja svim mladima koji hodočaste u Komušinu
  • Župa snosi troškove putovanja u Sarajevo svim ministrantima

 

OBITELJSKI PASTORAL

 • Tečaj priprave za brak organizira Župnik dva puta godišnje o Uskrsu i Božiću i obavezan je za sve parove prije stupanja u brak
 • Kratki tečaj priprave roditelja prije krštenja djeteta obavlja također Župnik
 • Za sada u Župi nema osobe laika koja bi vršila poslove praćenja mladih bračnih parova, jednoroditeljskih obitelji ili se bavila temom promidžbe života i rađanja.

 

PUČKE POBOŽNOSTI

 • Put križa-odaziv puka vrlo dobar
 • Mise zornice-odaziv puka vrlo dobar
 • Blagoslov polja-odaziv puka vrlo dobar
 • Svibanjske i Listopadske pobožnosti
 • Svakoga 8. u mjesecu sv. Misa, zavjetna molitva Gospi od brze pomoći kao i euharistijsko klanjanje sa presvetim-odaziv puka vrlo dobar
 • Svakog 25. u mjesecu sastaje se novoosnovana molitvena zajednica sv.Pavla. Molitvena zajednica ima svoje smjernice za biblijsko-molitveni rad. Molitvena zajednica na svom molitvenom skupu ali i kroz korizmu, advent, svibanj i listopad prije svake sv.Mise moli u crkvi pred javnošću božanski časoslov

 

 

RAD S MLADIMA

Kako ste već primijetili rad s mladima je već obuhvaćen kroz:
          Mali pjevački zbor

 • Ministrantsku službu
 • Uređenje crkve
 • Djelomično u liturgijskom čitanju (za sada imamo jednog mladog)

Osim toga na stranici ima link studentska zajednica na kojem se prati njihov tijek studiranja iz čega je moguće imati uvid u podatak o njihovom tijeku studija kao i o strukturi strukovnosti.

Međutim ova aktivnost zbog same kompleksnosti područja kojim treba da se bavi nije još do kraja iskoordinirana u smislu funkcionalne kompletnosti kao i u smislu osobe laika-lidera za ovo područje. Zato ovo područje još uvijek treba razvijati.

    

                   Vijećnik:                                                                                      Župnik:

   _______________________                                                       ______________________

             Miroslav Ivanković                                                                                                                              Matija Šimić