Kratki osvrt na rad sjednice Župnih vijeća

Dana 26. kolovoza 2013. u 19:30 održana je sjednica Župnih pastoralnih vijeća u proširenom sazivu s predstavnicima građanske mjesne i općinske vlasti. U radu sjednice sudjelovalo je 21 sudionik. Sjednica je tekla po utvrđenom Programu u pisanom obliku i trajala je tri sata. Na sjednici su izabrani Zapisničar za vođenje redovitog zapisnika  i Poslovdni odbor za izradu Programa rada sljedećih sjednica.

Kratki osvrt na rad sjednice prema Zapisniku kojega je vodio zapisničar gosp. MIRO IVANKOVIĆ.

Župnik održao kratko uvodno izlaganje Vijećnicima. 
Predložen je i usvojen prijedlog za Zapisničara Miroslava Ivankovića.
Ad 1. Liturgijski čitačai - iznesen prijedlog za odrasle čitače na Pučkoj sv. Misi. Potrebno proći kratki tečaj za Liturgijskog čitača.

Ad 2. Župnik će koordinirati rad s ministrantima kroz sakramentalni župni vjeronaučni rad. Uporedo razvijati Sprotski život s ministrantima do osomoga razreda.
Ad 3. Liturgijski pjevači - zborovi . Učešće svoje riječi uzeli su i predstavnici građanske mjesne vlasti jer je ovdje dodirno područje vezano za odškolovavanje djece u sviranju klavira i solmizacijskog pjevanja. Problematika je ostavljena za moguće prijedloge u narednih petnaestak dana.
Ad 4. Župni sakramentalni vjeronauk. Župnik će od trećeg razreda do devetoga razreda poštovati Direktorij o pastoralu sakramenata i odražavati redovito jedan školski sat na tjedan s djecom u dvorani opremljenoj za Župni vjeronauk. 
Ad 5. Djeca će imati i svoj nedjeljni Kalendarić.
Ad. 6. Osnovat će se Molitvena zajednica koja će sudjelovati u predvođenju svih Pučkih pobožnosti. Uvest će se jednom mjesečno Duhovna obnova i klanjanje za Župnu zajednicu. Prihvaćen je prijedlog svakog osmog u mjesecu u 18:00 sati. Nabaviti novu Monstrancu za Euharistiju kod blagoslva i klanjanja.
Ad 7. Iskazana potreba jednog tjednog okupljanja umirovljenika u krugu Pastoralnog centra. Izraditi igralište za boćanje-kuglanje. Omogućiti korištenje toga dana i Župne dvorane za igranje nekih od igara.  Vidjeti mogućnost mjesečne posjete onih koji su nepokretni.
Ad. 8. Studentska Zajednica - istaknuta potreba duhovnog vođenja studenata kao i potreba razmjene informacija o njihovim poteškoćama kao većeg zbližavanja i vlastite koordinacije vezane za svoj kraj. Održati sastanak u Božićno vrijeme.
Ad. 9. Župne sportske zajednice: vidjeti sve mogućnosti. Utvrditi kordinaciju s postojećim stanje i razvijati rad s djecom školske dobi.
Ad 10. Stolni tenis - odrediti Koordinatora (Moguće Lucić Željko). Nabaviti još jedan stol za stolni tenis.
Ad 11. Folklor dodirna točka s građanskim djelovanjem, ali će Župna zajednica podržati rad KUD-a.
Ad 12. Redoviti sastanci  za sve zajednice u Župi uvijek se održavaju koncem kolovoza i cijeli rujan.
Ad 13. Sjednice Župnih vijeća održavaju se četiiri puta godišnje: Dvije radne i dvije prigodne programske. Sjednica može biti i vanredna na prijedlog tri vijećnika.
Ad 14. Ekonomsko vijeće preuzima vođenje dijela financija i svakonedjeljno brojanje i upisivanje financijskog dara kroz prikupljenu milostinju.
Ad 15. Izraditi stanje duša i registracijski broj svake obitelj do Božića.
Ad 16. Od Nove godine ide financijski ustroj svih župnih sredstava.
Ad 17. Roditelji koji krste djete u našoj crkvi trebaju se upoznati sa sakramentom krštenja. Pripremljen je prigodan materijal u Riječi i slici.
Ad 18. U Župi će se održavati jednom godišnje Tečaj priprave za brak na Uskrs u 19:00 sati u trajanju od četiri sata za sve koji se u tekućoj godini žele vjenčati u našoj Župi.
Ad 19. Podržati sve pučke pobožnosti: Zornice, Križnog puta, Svibanjske pobožnosti, Trodnevnicu uoči Patrona, Listopadske pobožnosti i hodočašća Mladih u Komušinu na zadnju nedjelju u svibnju  kao i hodočašće  u Mariju Bistricu na drugu subotu u listopadu. Tada je nacionalno biskupijsko hodočašće svih Hrvata katolika BIH.
Ad 20. Istaknuta je potreba podrške svima onima koji iz Župe obnašaju bilo koju građansku vlast. Poticati i nove kadrove da dođu do pozicije s koje mogu utjecati na kulturno politički i ekonomski život naroda ovoga kraja.
Ad 21. Potreba većeg angažma oko Menadžerskog inžinjeringa koji bi omogućio brži i transparentniji ekonomski napredak u prostoru gdje se živi. Potreba zdrave kontinuirane kordinacije s Dijasporom.
Ad 22. Mjesna groblja za sada ostaju u statusu prijenosa na Mjesnu zajednicu.
Ad 23. Daje se mogućnost i sprovoda iz Župne crkve.
Ad 24. Iskazana tehnička opravdanost grijanja dvorane kroz cijelu zimsku sezonu.
Ad 25. Neophodno je uraditi Toplinsku izolaciju u krovu na Župnoj kući.
Ad 26. Otkloniti sve tehničke nedostatke na odvodnji fedkalnih voda. Dijelom su već otklonjeni, ostaje izrada upojnog bunara.
Ad 27. Pokušati otkolniti nedostatke ozvučenja u crkvi.
Ad 28. Otkloniti sve tehničke nedostatke na crkvenim vratima.
Ad 29. Postaviti  Alu roletne na Župnoj kući od južne strane gdje nisu postavljenje grilje.
Ad 30. Prijdlozi - za neko dogledno vrijeme potrebno je razmotriti rad Fontane u crkv. dvorištu.
Ad 31. U Poslovodni odbor izabran je jedan vijećnik iz Patoralnog vijeća i jedan vijećnik iz Ekonomskog vijeća.