Pastoralno i ekonom. vijeće sjednica

Župa svetog Petra i Pavla

Novo Selo – Balegovac

Dana 26.kolovoza 2013.

 

Broj: 49/13

 

 

 

I. SJEDNICA ŽUPNIH VIJEĆA I ŽUPNIH SURADNIKA S PROŠIRENIM SAZIVOM                   PREDSTAVNIKA MJESNE GRAĐANSKE VLASTI

 

 

  1. 1.Liturgijska zajednica: čitači postojeći i novi (za sada je koordinator Župnik) trebaju proći lektorski tečaj-djece za ranu sv. Misu i odraslih za pučku sv. Misu. Upoznavanje s litrugijskim knjigama i direktorijem kojega propisuje Liturgijsko vijeće na razini Biskupske konferencije BiH.
  2. 2.Ministrantska zajednica: postojeće stalno educirati i uključiti nove, osobito dečki koji imaju na razini Biskupije razne susrete, kako sportske, tako i katehetske.Kordinator za sada je Župnik. Ovdje se mora formirati od Ministranata Sportska zajednica s kojom bi se radilo dva do tri puta tjedno na poligonu u večernjim satima. Župnik je osigurao dresove za djecu i više sportski rekvizita za treninge. U ovom dijelovanju treba pronaći koordinatora-voditelja za ispomoć Župniku, u neko dogledno vrijeme.
  3. 3.Liturgijski pjevački zborovi za ranu sv. Misu i pučku sv.Misu su neophodni za svečano liturgijsko nedjeljno slavlje. Potrebno je raditi na osnivanju i postavljanju voditelja i svirača. Dodirna točka s građanskim vlastima je osnivanje Osnovne glazbene škole. (dva nastavnika iz struke da koriste postojeću infrastrukturu glavne i područne osnovne škole. Tu je pojedinačni rad sa svakim djetetom). Poželjan je nastavnik za klavir i nastavnik solmizacijskog solo pjevanja ili u kombinaciji s gitarom.
  4. 4.Pokrenuti Sakramentalni župski vjeronauk koji je obvezujući Odredbom više crkvene vlasti, za prvopičesnike dvije godine. Te jedna popričesna godina kako bi dijete doživjelu Euharistijsko zajedništvo. Potrebno je pokrenuti trogodišnji Sakramentalni vjeronauk za sv.Potvrdu-Krizmu. Osposobiti prostor u pregrađenom prostoru dvorane, te postaviti školske klupe i opremu. Projektore i ostala učila donio sam sa sobom što je neophodno za njihov jedan suvremen rad. Prozori moraju imati zavjese.
  5. 5.Djeci do osmog razreda tj. do Krizme omogućiti ovjeru redovitog dolaženja na nedjeljnu sv.Misu dječiji nedjeljnim kalendarom. Župnik će kalendare nabaviti početkom rujna.
  6. 6.Potrebno je osnovati Molitvenu zajednicu i njenog koordinatora te svakog 8. u mjesecu imati zajedničku krunicu prije sv. Mise, a na kraju sv. Mise klanjanje i blagoslov s Presvetim sakramentom Eeuharistije. Odrediti najpogodniji jutarnji ili večernji sat. Taj dan je i duhovna mjesečna obnova za Župnu zajednicu.
  7. 7.Razmotriti pitanje osnivanja Samaritanske zajednice. To je rad sa starijim osobama.Mogućnost rada u centru ili kućna mjesečna posjeta.
  8. 8.Razmotriti pitanje osnivanja Studentske zajednice i njenog kordinatora.
  9. 9.Razmotriti pitanje osnivanja župne ili Mjesne Sportske nogometne i ženske Odbojkaške zajednice srednjoškolaca i Mladih.

10. Potrebno je osnovati Stolnotenisački klub i dodijeliti koordinatora. Jedan stol postoji osposobljen u dvorani. Nabaviti još jedan sklopivi stol i oba postaviti u u velikoj dvorani te odrediti vrijeme treninga.

11. U dogledno vrijeme vidjeti mogućnost rada s djecom i Mladima u Folkloru. Higijena rada te pedagogija i metodološki pristup djeci. Izbjegavati alkohol i cigarete pred djecom.To je važeće pravilo za sve koordinatore.

12. U rujnu održavati sve sastanke koji su neophodni za rad s djecom i mladima.

13. Ekonomsko i Patoralno vijeće treba imati dvije jesenske sjednice i dvije proljetne. Radna je u rujnu i veljači a organizacijske su pred Božić i Patron Župe. Sjednice se mogu sazivati na prijedlog trojice vijećnika i vanredno ako za to postoji opravdan razlog i tematika. Svaka sjednica mora biti vođena zapisnički, a zapisničara odrediti na ovoj sjednici. Zapisnik potpisuje uvijek Župnik.

14. Ekonomsko vijeće mora preuzeti brigu brojanja milostinje poslije rane i pučke ili obadvije odvojeno brojati poslije pučke. Vijećnici dijele milostinju na četiri dijela po biskupisjkoj odredbi i sami upisuju u knjige.

15. Do Božića će se izraditi registracija svake obitelji sa svim njezinim članovima i time osposobiti kontinuirano pod registracijskim brojem praćenje Stanja duša na prostoru Župe. Svi se podaci ažuriraju: korijenovanje obitelji, krštenja, prve pričesti, krizme, vjenčanja i smrti. Odavde se izvlače svi statistički podaci Župe.

16. Finacijski ustroj će krenuti tek u idućoj godini s istim registracijskim brojem. Sva se sredstva koja na bilo koji način prolaze kroz Župne fondove moraju se evidentirati i javno tiskati, te dostaviti godišnji izvještaj svakoj obitelji, ma gdje ona živjela.

17. Za sakrament krštenja, roditelji trebaju podići u kancelariji materijal da se sami upoznaju sa sakramentom krštenja i sakramentima općenito. Ovo je određeno direktorijem o Pastoralu sakramenata na razini BK BiH.

18. Tečaj priprave zaručnika za brak obavlja se jednom godišnje na Uskrs u 19 sati i traje 4 sata. Time su Mladenci koji se u toj godini žele vjenčati, završili svoj Zaručnički ispit.

19. Poštovati i oživotvoriti pučke pobožnosti: Listopad - krunica i hodočašće u Mariju Bistricu na drugu subotu u listopadu.Zatim sv. Mise zornice u Adventu. Križni put u Korizmi, te svibanjske pobožnosti BDM.

20. Podržati sve one koji iz Župe obnašaju građansku službu na bilo kojoj razini.

21. Pokušati vidjeti mogućnost Menadžerskog inžinjeringa za ekonomski napredak. Osobito vidjeti mogućnost stalnog koordinatora s Dijasporom oko mogućnosti otvaranja proizvodnih i prerađivačkih pogona, ali i manjih obiteljskih obrtnih poslova (svih profila). Kordinator s dijasporom druge generacije,treba elektronski koordinirati oko mogućnosti privrednih investicija stranog kapitala. Biti pri ruci svima oko dosta zamršene Administracije kada se nešto novo otvara. Ovo je područje izuzetno važno jer se može u dogledno vrijeme dogodtiti bijela kuga širih razmjera.

22. U dogledno vrijeme vidjeti da groblja katastarskih prijeđu na Župu. Odbori postojeći i dalje bi normalno radili, ali je potrebno zaštiti nekretnine, jer Mjesna zajednica ne može biti nositelj nekretnina. A nije dobro da to katastarski ode na društvenu-općinsku svojinu, što je vjerojatno već slučaj. Za groblja je nakon 2005. godine izašla biskupijska Odredba koja glasi: gdje god postoje mogućnosti da su groblja jednonacinalna i jednokonfesionalna budu u vlasništvu župe. Župa mora imati svoje groblja po crkvenom zakonu. To je potrebno vidjeti i za Kapelu sv. Marka, ako nije na Župi. Jer,sv. Misu je po crkvenoj Odredbi dopušteno slaviti samo u blagoslovljenim ili posvećenim prostorima i ako su u vlasništvu Crkve. Sve ostalo je privremenog karaktera i tolerira se, ali nije usklađeno s crkvenim odredbama.

23. Što se tiče sprovoda: ako netko želi biti ispraćen iz župne crkve, što preporučujem, jer na to ima pravo svaki kršćanin, po crkvenom zakonu. Slobodno se možete odlučiti i za tu opciju. Pola sata prije sv.Mise dovozi se pokojnik i tada se moli krunica, a onda slijedi sv.Misa pod kojom Župnik drži prigodnu propovijed pokojniku u čast. Iza sv.Mise rodbina odlazi na groblje gdje se samo blagoslivlja grob. Ovo je dobra mogućnost kada su vremenske neprilike: snijega, hladnoće, velike vrućine ili vjetra.  

24. Pripominjem da će Župna dvorana morati biti na toplom režimu cijelu zimu ako želimo pokrenuti sve sadržaje.

25. Na župnoj kući nedostaje toplotna izolacija na završoj ploči potkrovlja. Veliki su gubici u stropu i to bi trebalo uraditi do zime.

26. Otklanjaju se tehnički nedostaci na fekalnom kanalizacijskom sustavu. Prelivi su prošli tjedan izvedeni kao i odštopavanje istih i ispumpavanje, ali se u sljedećem tjednu mora uratiti upijajući zdenac-bunar.

27. Primijetio sam nedostatke u ozvučenju naše crkve. Ovo će se još promatrati neko vrijeme i pokušati s postojećom opremom nešto postići. Ako ne, onda se moraju zamjeniti pojačala i zvučnici od firme Stresser-Stutgart, koja jedina u Europi ima standarde ozvučenja crkava.

28. Crkvena ulazna vrata trebaju detaljnu prilagodbu za ljetnu i zimsku funkciju. Uraditi to idući tjedan.

29. Neki tehnički zanatski nedostaci u župnoj kući već su otklonjeni i bit će još nekih u drugoj polovini rujna kao i postavljanje aluminijski roletni na prozore s Južne strane koji nemaju drvene škure.

 

30. Prijedlozi i zapažanja svih prisutnih za iduću sjednicu.

 

31. Odrediti poslovodni Odbor za izradu Programa rada svake sjednice.

 

Ova sjednica ima više informacijski karakter, ali za najhitnija područja što je crkvenim odredbama definirano, Odluke su tim samim na snazi po višoj Crkvenoj vlasti koja je već donijela propisane Odredbe ili dekretom odredila po Župničkoj službi.

 

 

Poslovodni Odbor:                                            Župnik

 

1._________________                                       ________________

                                                                             Matija Šimić

2._________________

 

3._________________