Raspored ministranata 2018/2019.

MINISTRANTI PO GRUPAMA

           
 

2018/2019

               

Prva grupa - rana sv. Misa

     

1

Jurica Agatić

               

2

Ivica Ravnjak

               
                   

Drga grupa - pučka sv. Misa

               

1

Mihael Iličević

               

2

Mijo Iličević

               

3

Marko Brezonjić

               
                   

Treća grupa - rana sv. Misa

               

1

Luka Ćulap

               

2

Matije Udovičić

               

3

Gabrijel Iličević

               
                   

Četvrta grupa - pučka sv. Misa

           

1

Ilija Stanić

               

2

Marko Agatić

               

3

Ivan Čančar

               
                   

Peta grupa  - rana sv. Misa

               

1

Marko Ivanković

               

2

Ivan Ivanković

               

3

Anto Ivanković

               
                   

Šesta grupa - pučka sv. Misa

               

1

Juro Ćulap

               

2

Petar Grgić