Raspored ministranata za 2017/18

MINISTRANTI PO GRUPAMA

           
 

2017/2018

               

Prva grupa - rana sv. Misa

     

1

Jurica Agatić

               

2

Danijel Šimić

               

3

Marko Protrkić

               

4

                 
                   

Druga grupa - pučka sv. Misa

               

1

Kristijan Agatić

               

2

Ivan Šiljić

               

3

Mateo Udovičić

               

4

Pero Agatić

               
                   

Treća grupa - rana sv. Misa

               

1

Mijo Iličević

               

2

Marko Brezonjić

               

3

Matije Udovičić

               

4

Ivan Čančar

               
                   

Četvrta grupa - pučka sv. Misa

           

1

Ilija Stanić

               

2

Mihael Iličević

               

3

Pero Kovačević

               

4

                 
                   

Peta grupa  - rana sv. Misa

               

1

Ivica Ravnjak

               

2

Stjepan Martinović

               

3

Gabrijel Iličević

               

4

                 
                   

Šesta grupa - pučka sv. Misa

               

1

Juro Ćulap

               

2

Luka Ćulap

               

3

Marko Agatić

               

4