Prikaz # 
Naziv Autor Hitovi
ZLOČIN I KAZNA Napisao/la Župnik Matija 1275
Obraćenje i primljena milost jesu jasan pogled u budućnost Napisao/la Župnik Matija 1480
Na sceni je veliko zlo od Zloga Napisao/la Župnik Matija 1287
Ovo su riječi... A sad poslušaj... Napisao/la Župnik Matija 1245
Postadosmo najmanji poradi grijeha svojih Napisao/la Župnik Matija 1270
Nije dobro kad vjeru zamijeni strah Napisao/la Župnik Matija 1326
Bitno je doći k sebi Napisao/la Župnik Matija 1385
Kamen koji odbaciše graditelji postade kamen zaglavni Napisao/la Župnik Matija 1743
Veliki ljubitelji ljudi, proglašeni neprijateljem ljudi Napisao/la Župnik Matija 1428
Vatra Duha, unatoč urotama i špijunaži Napisao/la Župnik Matija 1406