Savez s Bogom u krštenju, ozbiljno je Božje i čovjekovo djelo

Nedjelja krštenja Gospodnjeg -2021.-b

Kršćanska braćo i sestre, danas je nedjelja krštenja Gospodinova.
Znate li da ste po krštenju prihvatili biti Božji saveznici?
Znate li da saveznik ima obvezu zastupati Božju stvar, a ona je istinsko bogoljublje i čovjekoljublje?
Još davno, prije nego li je krštenja bilo, prorok Izaija naviješta: Sklopit ću s vama Savez vječan, Savez milosti Davidu obećanih.“
Tome savezu kliče i Psalmista kad kaže:
„ S radošću ćete crpsti vodu iz izvora spasenja!
Evo, Bog je spasenje moje,
Uzdam se, ne bojim se više,
Jer je Gospodin snaga moja i pjesma,
On je moje spasenje.“
I zaista tako bi!
Isus Krist je Božji Sin utjelovljeni. Svoju je ljubav prema Bogu, Ocu, i prema nama posvjedočio svojom krvlju, u žrtvenoj ljubavi na križu.
„On Isus Krist, dođe kroz vodu, dođe kroz vodu i krv“ (1 Iv 5).
        
Kršćanin se krsti u vodi koja daje naravni zemaljski život i Duhu odozgor koji daje vječni život. I to je Božje djelo, dok sve čini novim i vječnim.
Tko želi imati pravo bogatstvo života on se mora uključiti u Božje djelo.
On mora promijeniti život. On se mora obratiti.
Ivan Krstitelj takvog krsti.
Ivan je snažno uzgibao svijet. Mnoštvo se ljudi odlučilo za Božje djelo.
             A nitko to nije tako želio kao Isus Krist.
To je djelo njegovog Oca i on ga želi preuzeti na sebe, u njega staviti cijelog sebe i sav svoj život.
Toga trenutka Isus najdublje shvaća životnu odluku i opredjeljenje.      

Od Krštenja na Jordanu započinje njegov novi i javni život, njegov vječni savez.
On se više neće vratiti kući, majci i rođacima.
Njegova misija propovijedanja Kraljevstva Božjega upravo nastupa.
Tko pristaje uz Isusa, pristaje uz Kraljevstvo Božje. Isus nije ništa drugo nego kraljevstvo Božje u osobi.
            
Oboje spadanerazdvojivo zajedno: Isus i kraljevstvo Božje, kraljevstvo Božje i Isus. Isus donosi kraljevstvo Božje nama ljudima na svoj jedincat način i uvodi nas u širinu i ljepotu toga kraljevstva. Kraljevstvo Božje čini Krista Spasiteljem i osloboditeljem za sve nas.
               Stoga ako želimo upoznati tajnovito „kraljevstvo Božje“, moramo motriti Isusa. S druge strane, želimo li shvatiti tko je zapravo Isus, moramo spoznati kraljevstvo Božje.

Jordanska je promjena bila velika.
Još jednom potvrdimo: Isus se nije vratio kući, iako su ga njegovi čekali i tražili. Nije se dao smesti, nego neprestano obilazi sela i gradove.

  • O Bogu će govoriti kao nitko do tada.
  • O Kraljevstvu Božjem govorit će u prekrasnim slikama sijača sjemena. U slici gorušičinog zrna. U slici ribara koji hvata svakovrsne ribe i kukolju u zlatnim poljima pšenice.
  • U slici žene koja mete kuću ili mijesi kruh s malo kvasca. U slici pastira koji traži izgubljenu ovcu. U slici velikog blaga i izgubljenog dragocjenog bisera, kojeg treba pošto po to tražiti i naći.
  • Nagoviješta se kraljevstvo Božje u ozdravljenju bolesnih, u zajedništvu s Isusom, novom i pravednijem pristupu siromašnim, obespravljenim, o kraljevstvu koje je bezazleno kao duša djeteta.

Svaka od tih prispodoba otkriva po neki vid kraljevstva Božjega, a sve zajedno ukazuju na neizmjernu vrijednost i važnost ostvarenja Božje vladavine već ovdje na zemlji.
Mogao je tako govoriti jer na njegovom se krštenju događa Bogojavljenje.
Tu smo doznali po prvi put  za  Presveto trojstvo.
Tu smo doznali da je Krist Pomazanik i Gospodin-Sin Božji.
S neba se čuje glas:
„Ti si Sin moj, Ljubljeni! U tebi mi je sva milina!“ (Mk1,1)
Tog trenutka počinje objava Evanđelja.
I sam će Isus za svoju Zajednicu izabrati krštenje kao čin opredjeljenja za djelo Božje.
Tu će član nove zajednice dobiti Posvetnu i Djelatnu milost, uz obećanje krsnog saveza s Bogom.
         Tu se čovjek rađa po Duhu Svetom odozgor.
         Tu kršćanin postaje dijete Božje.
         Tu kršćanin postaje član nove zajednice koja radi za Božje djelo. Djelo bogoljublja i čovjekoljublja.
         Tu kršćanin postaje dionik Kristove Božanske i ljudske naravi.
Tu postajemo slični Kristu i baštinici Kraljevstva nebeskog.
Tu se prima obveza da trebam živjeti i raditi kako je Isus govorio, radio i živio.
Tu se očituje naša povezanost s Ocem
Tu se očituje naša povezanost s ljudima.

                                   Župnik