Ma kako bili potkovani ljudskim znanjem, ono ipak samo dotiče oblike života, ali ne i život sam

Druga nedjelja po Božiću - refleksija na Božić.

Dragi kršćanine,
Svaki dan se pitaš:
Gdje naći mudrost koja može utažiti žeđ za spoznajom mnogi tajni čojekvog života?
Poslušajmo što Knjiga mudrosti kaže:
“Dok je mirna tišina svime vladala, i noć brzim tijekom stigla do sredine puta svog, sišla je tvoja svemoguća Riječ s nebesa, Gospodine s kraljevskih prijestolja…“(Mudr 18, 14-15)
Ovih dana, a i danas čujemo:
Mudrost se Božja nastani među nama.
Ta je mudrost nama dostupna.
               U svjetlu Božje riječi možemo tumačiti i tajnu svoga života.(Misal)
               Jer ti, Svemogući vječni Bože, prosvjetljuješ sve koji u te vjeruju.
               Božja nam Riječ danas pomaže otkriti mudrost života.
               Priznajmo da je mudrost stvarnost koja drži svijet, koja je stup svega postojećeg.
Ma kako bili potkovani ljudskim znanjem, ono ipak samo dotiče oblike života, ali ne i život sam.
Znanje dotiče zakonitost materijalnog i prirodnog, ali ne i zakonitost duhovnoga  svijeta.
Poznavati mudrost značilo bi poznavati bit života, a time i spasiti život kada je u opasnosti.
Dakle, tko ima mudrost, posjeduje besmrtnost.
Jer, danas čujemo u knjizi Sirahovoj (Sir 24) :
„Mudrost se sama slavi i u Bogu se časti sred puka svoga se hvali.“
Pred mudrima, jer imaju rješenje zakona života, skidamo kapu.
               Na mudrima počiva prošlost, mudri poznaju i budućnost.
               Mudrac poznaje tajne života.
               On svoju besjedu šalje na  zemlju, brzo trči riječ njegova i nastanjuje se među nama.
               Mudrac zato kleči pred vratima Svevišnjega i tamo dobiva mudrost.
Njegova mudrost granica nema.
               Naći ćemo je u Svetom Pismu.
               Naći ćemo je u mudrim izrekama našega naroda i raznim knjigama.
               Naći ćemo je u prirodi koja je otvorena knjiga Božje objave.
               Ali ipak, vrhunska je mudrost sama Božja riječ, utjelovljena, a to je Isus Krist.
On je Božja mudrost koja je progovorila i objavila tajnu našega života.

„U početku bijaše Riječ, i Riječ bijaše u Boga, i Riječ bijaše Bog.
Ona bijaše u početku u Boga. Sve postade po njoj, i bez nje ne postade ništa.
Svemu što postade u njoj bijaše život, i život bijaše ljudima svjetlo; i svjetlo u tami svijetli, i tama ga ne obuze.“ (Iv 1,1-5)

                 Tko se dakle susretne s Isusom Kristom, postaje mudar.
                Tko prijateljuje s Isusom, postaje privlačan i fascinantan za sve ljude.
                 Želiš li postati glasovit, počni se družiti s Isusom Kristom, s njegovom Riječju i s Duhom.
Jer sv. Pavao kaže, da je u Kristu pokazan konačni smisao života, kad tvrdi:
Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, on koji nas blagoslovi svakim blagoslovom duhovnim u nebesima u Kristu…. Bog Gospodina našega Isusa Krista, dao vam Duha mudrosti i objave kojom ćete ga spoznati, prosvijetlio vam oči srca da upoznate koje li nade u pozivu njegovu, koje li bogate slave u baštini njegovoj među svetima.“ (Sv. Pavao  Ef 1,3-6)
Zato Ivan Evanđelista tvrdi
:
„Svima koji ga primiše podade moć da postanu djeca Božja.“ (Iv 1,12)
Zaključimo: Isus je živa objavljena Istina, koja ima snagu  pokazati tajnu mudroga života.
Od punine njegove svi mi primismo i primamo, i to milost na milost                                Župnik