Ljudska iščekivanja i Božja želja

Duhovna obnova 8. rujna 2020. za Župnu zajednicu U dosadašnjim našim duhovnim obnovama često smo razmišljali:
O Mariji bez grijeha začetoj.
O Mariji Djevici.
Mariji Majci Isusovoj.
Mariji Majci Božjoj.
O Mariji Majci svih ljudi – novoj Evi.
O Mariji Suotkupiteljici.
O Mariji Zagovornici, Gospi od brze pomoći.
O Mariji nadi našoj na času smrti.
O Mariji Posrednici.
Mariji koja ljubi i voli i koju se ljubi i voli.
Mariji Čuvarici duševnoga mira i sigurnosti.

O Mariji Vjernici i suradnici Kristu i apostolima.
O Mariji Majci Crkve.
O Mariji koja je Božja snaga u ovome svijetu.
A danas, kršćanska braćo i sestre je Mala Gospa.
Danas je rođendan Blažene Djevice Marije.
Dijete, Mala Gospa. Što znači dijete jednoj obitelji, ljudskom rodu? Dijete je vječni simbol ljubavi i nježnosti. I sad čujmo!
Nježnost Božja ulazi u ovaj svijet. Što je ustvari Bog s ovim činom želio reći. Pa ništa drugo, ako je nježnost Božja sišla u ovaj svijet neka onda uđe i u tvoje i moje srce.
             Neka vjera u Božansku moć otvori tvoju dušu, onako kako majka otvara srce djetetu.
Neka pouzdanje u Boga i one kojima Bog podade moć da rasvijetli tvoj duh i neka  blagost, ljubav i milosrđe budu u tvojoj duši, u tvome srcu, u tvome duhu.

Dragi  vjernici, to je želja neba.
             Upravo Ona koju slavimo izabrana je od Boga.
             Onu koju slavimo poslana je od Boga k nama.
Zašto?
Zato da radimo zajedno, na slavu Božju. A što ustvari Bog govori ovim svojim djelom?
Evo što!    

Ja danas govorim tvome srcu, a ti to prevodiš kao vješt prevodilac u zemaljske i ljudske riječi.
             Mnoga su ti djela i ukazanja pred očima, na tebi je da ih prenosiš u zemaljske slike zemaljskim riječima.
             Tvoj posao i moj posao je u tome da probiješ i prijeđeš daleke granice između neba i zemlje.
Zaključak je jasan!

Sve što radimo, radimo u Bogu i za Boga, s Bogom, uvijek, sada i posvuda.
Istina ovaj naš period na zemlji je težak.
           Ali, Bog je jaki u svom milosrđu i predviđanju, jaki je po ljubavi prema tebi i preko tebe.
           Kako su  krasne nebeske moći iskazane u anđelu Gabrijelu koji je uz Blaženu djevicu Mariju.
To je vrijedno nebesko djelo.
Kako li samo iznad nas krasno sja sunce lica Isusova kojeg Marija rodi, i drži u naručju.
Kako li je samo osjetila veliku odgovornost, ali čula je riječi: Ne boj se!
Čujemo li mi ove riječi.
             Marija je naša majka. Isus je naš brat. Bog je naš Spasitelj.
S nama je Duh Sveti, stoga otpočnimo svoju sigurnu etapu života.
To bi bilo i moje obraćanje tebi Bože –  moći Božja vodi me svojim Duhom.
Budi snaga slabima i bolesnima u tijelu.
Ublaži tjelesne i duhovne muke.
Kao mala zemaljska stvorenja, želimo raditi iz ljubavi za slavu Božju i dobro čovjeka.
A ti, ti Bože:
Daj nam svoj blagoslov.

Toliko puta čujemo riječi: Blagoslov Oca i Sina i Duha Svetoga! Amen!
         Dopuni u nama mozaik svoga čudesnog djela, onako kako si to učinio i Maloj Gospi.
         Daj mi da se ne bojim, nego hrabro u ljubavi i blagosti podižem moć svoga djelovanja u ovome svijetu.
         Daj mi da moje riječi budu glazba, da ljudi okrenu uho i kažu: Slušaj kćeri, sine, i prisluhni…
Draga Braćo i Sestre,
rođenje Blažene Djevice Marije je početak jedne nove er
e:
         Po njoj Bog je među ljudima, Bog je usred ljudi, Bog i čovjek.
         Preko Nje Bog je ostvario velika djela.
Što će ostvariti preko mene i tebe?
Majka Božja  poučava nas Putu na kojem stoje znakovi neba :
Dođi sine moj, dođi kćeri moja. Ja vas čekam.
Majka je pred nama, Isus je pred nama, Otac je pred nama. Duh Sveti u nama.
Moć neba s nama, ne bojmo se!

                                                         Župnik