Ja sam svjetlo svijeta - vazmeno bdijenje

Velika subota-VAZMENO BDIJENJE - USKRS 2018.- b

Ovo je noć koja svjetlošću stupa’ rasprši tmine grijeha. Ovo je noć koja danas po svem svijetu one, što u Krista vjeruju, od tmina grijeha i od opačina otima, vraća milosti i pridružuje svetosti. Ovo je noć, u kojoj je Krist raskinuo okove smrti i kao pobjednik od mrtvih ustao.(Vazmeni hvalospijev)
Ove noći s radošću slavimo slavno Gospodinovo uskrsnuće. Isus je umro za naše grijehe, ali je iz smrti prešao u život te i sve nas sa sobom izvodi iz  „ tame u svoje divno svjetlo“ (1 Pt 2,9)
Okupljeni večeras  oko zapaljenog ognja i uskrsne svijeće iskazujemo slavu i čast onom koji rekao:

 • Ja sam svjetlo svijeta“.  „Ja sam Put, Istina i Život.“
 • Krist, jučer i danas, početak i svršetak, Alfa i Omega, njegova su vremena i vjekovi.
 • Njemu slava i vlast po sve vijeke vječnosti. Amen!
 • Po svojim svetim ranama, slavnim, čuvao nas i sačuvao Krist Gospodin. Amen!

Svjetlo slavno uskrsnulog Krista raspršilo tmine pameti i srca.(Misal)

U Službi riječi Vazmenoga bdjenja čujemo riječi Knjige postanka, Knjige izlaska, knjiga proroka, poslanice svetog Pavla i riječ Evanđelja.

Knjiga postanka je drama svjetskih razmjera. Počinje od samoga početka.

 • Bog je stvorio svijet.
 • Načinio je i čovjeka, vrhunac svega stvorenoga.

Vidimo kao se ono što je Bog dobro stvorio, pokvarilo zbog čovjekova grijeha i kad je otišao predaleko pokušavajući postati jednak Bogu.
Zatim je sve zbrisano u velikom potopu.

 • Počeo je novi početak.

Bog se usredočuje na odabir jednog čovjeka Abrahama i na njegovo potomstvo.
Bog ne kani uništiti sve stvoreno, nego počinje djelovati po jednom čovjeku i jednom narodu, kojeg je izabrao kako bi obnovio svijet.
Povijest teče preko Izaka, Jakova, Josipa u Egiptu pa Mojsija kao velikog izbavitelja, koji je u praslici Isusa Krista Spasitelja, navijestio pasenje svega svijeta.

 • Velika drama početka svega što postoji otvara se pojavom Boga.
 • Jezik je jednostavan, živahan, otkriva divotu i bogatstvo stvaranja koje započinje od bezlične mase, a završava obiljem svakovrsnog života.

Ali sve je to uvod u ono što trebamo znati o svijetu oko sebe i istinu o sebi.
Postanak svijeta i života nije slučajnost.

 • Postoji Stvoritelj, Bog.
 • Bog je stvorio sve što postoji.
 • Sve što je Bog stvorio bilo je dobro.
 • Vruhunac stvaralačkog djela je stvaranje čovjeka.
  On je stvoren na sliku Božju. To njega odvaja od svega stvorenoga.

Zanimljiv je poredak svtvaranja: Svjetlo i tama, Zemaljska atmosfera, Kopno i mora, Biljke i drveće. Sunce, mjesec i zvijezde: godišnja doba, dani i godine, morska stvorenja i ptice, kopnene životinje i čovjek.

Ovdje stvaranje nije studija iz biologije i geologije
, niti kada se to zbilo, niti kako se to zbilo, niti kako je to dugo trajalo, nego je riječ o stvaralačkoj energiji i Božjem zadovoljstvu, redu i dostojanstvu i na koji je način Bog stvorio sve što postoji.

 • Tako Knjiga postanka je svojevrsna knjiga Okrivenja u kojoj otkrivamo kako Bog upravlja tijekom Izraelove povijesti i čini mnoga divna djela.
 • Ona nam obzanjuju da je pokretač cjelokupnog stvaralačkog razvoja svemira Duh Sveti.
 • Taj stvaralački razvoj dosiže svoj vrhunac u pojavi čovjeka koji ima povlašteno mjesto u svemiru.  A punina cijelog razvoja jest Krist – novi čovjek.

Nije sločajno i završetak sv. Pisma zavrio s Knjigom Otkrivenja.

Uz sve probleme koje Bog ima s čovjekom,

 • On neprestano ostaje vječna Ljubav.
 • On obnavlja Savez sve dok ga ne uspostavi po Isusu kao Novi i vječni Savez s čovjekom.
 • On posprema i pospućuje sve što bi stajalo na putu novoga Života s dolaskom Sina Božjega, Pantokratora sve vasione.

Kao Bog, on je oduvijek, kao čovjek od trenutka uzdignuća čovjeka u Preobraženi svijet.

 • Novi život, piše Sveti Pavao zasniva se na vjeri u Isusa Krista.
 • Isus je svojom smrću uništio grijeh.
 • Grijeh koji bio prepreka uzdignuća čovjeka do razine Božji sinova i baštinika vječnoga života.

Krštenje je  naš prvi korak s uskrsnulim  Gospodinom,  oslobađa nas grijeha i od nas traži da živimo  novim životom  jedino za Boga.
Sveti Augustin poručuje:“Pjevajmo, braćo,  Aleluja... ne da svoj odmor učinimo veselim, već da naš rad postane radostan...“
Psalmista još davno prokazuje tu radost u Psalmu 118.

 Zahvaljute Gospodinu, jer je dobar,
     jer je vječna ljubav njegova!
Neka rekne dom izraelov:
   „Vječna je ljubav njegova!“

Gospodnja me desnica uzdignu,
      Gospodnja se proslavi desnica!
Ne, umrijeti neću, nego živjeti,
     I kazivati djela Gospodnja.

Kamen koji odbaciše graditelji,
    Postade kamen zaglavni
Gospodnje je to djelo;
   Kakvo čudo u očima našim!

Draga braćo, Kršćani, obnovimo svoj „Krsni zavjet“ nad praznim Isusovim grobom. Izrazimo svoje uvjerenje, poput apostola, koje više nitko neće moći slomiti.
Isus, je prešao iz smrti u život, on je živ.
Naš grob, kao i Kristov, nije posljednja stanica života.
Brate Kršćanine,
SRETAN TI USKRS! Aleluja!