TEMELJNA VIZIJA KRŠĆANSTVA JE ZAJEDNICA

 Devetnaesta nedjelja kroz godinu 2017-a
Prošle nedjelje pitali smo se: Kakav je 
život u Kraljevstvu Božjem?
Ove, devetnaeste nedjelje kroz godinu, istražujemo:  

 • Što je misija svakog člana u Kraljevstvu Božjem?
  Ako smo mi ti koji s Gospodinom tvorimo Kraljevstvo Božje, red bi bilo vidjeti:
 • Kakva je i odgovornost pojedinca u toj Božjoj zajednici?

 Često nedostaje svijest da zajednica nije ništa gotovo, već da smo zajednica „mi“ i da je ona onakva kako je živimo.

 • Ona je do te mjere izgrađena koliko je izgrađujemo.
 • San svakog člana bio bi jedinstvo zajednice i mir u zajednici.
 • Krist je pomoćnik da to ostvarimo.

Zajednica bi trebala biti izvor blagodati za pojedinca.
Ali ona to može biti u onoj mjeri koju želimo, samo koliko u nju i ulažemo.

Tu nas Isus potiče svojom riječju i svojim djelovanjem.
Čovjek – kršćanin mora prepoznati svoj poziv i sadržaj:

 • Što to znači biti društveno biće u punom smislu te riječi?

Pred uvjet da se prema drugima u zajednici ispravno postavlja i ispravno ih vrednuje jest, da spozna svoje vlastito ljudsko dostojanstvo, veličinu i odgovornost koju ima pred Stvoriteljem.
Cilj je dakle u Kraljevstvu Božjem da svaki član vlastitom izgradnjom svoje osobe izraste u objektivnu snagu svoje osobnosti.
Postavimo sad pitanje:
Smije li 
čovjek kršćanin biti ne informiran o zajednici u kojoj živi?

 • Ovdje postoji svijest obveze biti dobro informiran o svim pitanjima zajednice.
 • Bog je čovjeka stvorio kao društveno biće.
 • I on je upućen na druge.

Ako tako nije, onda je čovjek individua i živi individualistički život.
Ovdje želimo upravo istaknuti da svaka kompletna i izgrađena osoba ima obvezu živo se zauzimati za zajedničko dobro, osobito na području jedinstva i mira.
Tu 
čovjek mora imati živu želju dati svoj doprinos.
Tako zajednica raste i oboga
ćuje se svakim zrelim i odgovornim pojedincem.
Čovjek, kršćanin, upravo u zajednici prima navještaj Isusa Krista.
A to je vrlo bitno!
On tu poprima jasno odre
đenje prema svojoj obitelji, radnom mjestu, prijateljima, župnoj zajednici. 
Pogledajte danas u Evanđelju kako Isus odgaja Petra:

 • „Malovjerni zašto si posumnjao?“Ovaj Isusov potez govori o važnosti formiranja svijesti: Tko si ti ustvari Petre?

Jer, pojedinac u zajednici izgrađuje svoj karakter i odgovornost za ispravno djelovanje.

 • Zna Isus da Petar neće moći formirati svoju savjest bez svijesti o sebi.
 • Znao je Isus da nema odgovornosti Petra bez savjesti.
 • Zna Isus da Petar ne može formirati savjest bez svijesti o svom Stvoritelju.

Dakle, bez nekih vrijednosti čovjek se ne može uključiti u zajednicu i biti njen graditelj.
Veoma mu se 
često dogodi da je upravo suprotno, on bude rušitelj, kriminalac, destruktivac…
Konkretan izraz odgovornosti jest sudjelovanje, prihva
ćanje na sebe svih onih obveza i dužnosti koje zajednica stavlja pred pojedinca.
Ako to tako nije onda je prisutno bje
žanje i izvlačenje ili prebacivanje odgovornosti na druge.To je oblik egoizma ili život na račun drugih.

 • Ipak smo mi kršćani pred Bogom i ljudima odgovorni za svoje ponašanje prema zajednici.
 • Tu još ni izdaleka nismo na onoj razini svijesti i savjesti kako bi trebalo biti.

Ipak smo mi Božji narod.
Morala bi nam biti poznata važnost uloge koju imamo u ovome svijetu.(Pavao)
Temeljna vizija krš
ćanstva je zajednica, pa bismo to zajedništvo trebali svjedočiti i u svakodnevnom životu.

                                                                   Župnik