SVETKOVINOM KRŠTENJA GOSPODINOVA ZASLUŽUJEMO I VJEČNI ŽIVOT

Nedjelja krštenja Gospodinova – a

Prije dva dana slavili smo svetkovinu Bogojavljenja.
Događaj krštenja Isusova jedan je u nizu događaja kojima se Bog objavljuje i na osobit način komunicira s javnošću.

 • Događaj očitovanja Isusova Božanstva u svečonom izričaju glasa s Neba, koji potvrđuje Isusovo Mesijanstvo riječima: „Ovo je Sin moj ljubljeni...“

Ovom veličanstvenom događaju prethodi Izaijino proroštvo o „Sluzi Božjemu“ :“Evo Sluge mojeg.... mog izabranik, miljenika duše moje! Na njeg sam svog Duha izlio“ (Iz 42,1).

A on je ulazeći u ovaj svijet rekao: „Evo dolazim ... vršiti Bože, tvoju volju“ (Heb 10,7)

 • Ispunjen Duhom Svetim izvršuje u potpunosti svoju spasiteljsku misiju, te tako postaje i ostaje miljenik Božji.

Na današnji dan glas proroka Izaije u potpunosti se ostvario kako čujemo u evanđeoskom iizvještaju o Isusovom krštenju.

 • Tada se rastvori nebo, siđe naj Duh Sveti u tjelesnom obličju, poput goluba, a glas se s neba zaori: "Ti si Sin moj, ljubljeni! U tebi mi je sva milina!“ (Lk 3,21-22)

Sada više ne govori prorok u ime Božje nego sam Bog i to na najsvečaniji način.

Čitavo Trojstvo nastupa u velikom Bogojavljenju na obalama Jordana.

 • Očev se glas čuje kad svjedoči za Sina.
 • Sin je prisutan u Isusu.
 • Duh Sveti silazi na vidljiv način povrh njega.

Sine moj, Ljubljeni, ovim riječima Otac naznačuje Isusovu božansku narav.
Bog govori osobno i javno, sav prisutni narod čuje njegov glas.

 • Divan je ovo čin uvođenja Isusa u njegovu spasiteljsku misiju.
 • Otac i Duh Sveti Svjedoče za njegov identitet Sina Božjega i predstavljaju ga svijetu koji će prihvatiti njegovu poruku.

Tako se povijest spasenja ostvaruje u Kristu sudjelovanjem čitava Presvetog Trojstva.
Danas nam Liturgija upravlja poziv da slavimo Boga koji se objavio Psalmom kojeg smo čuli: „Prinesite Gospodinu, Sinovi Božji, prinesite Gospodinu slavu imena njegova, poklonite se Gospodinu u svetištu njegovu.“ (Ps 29)

Sveti Petar, očevidac i svjedok Isusova krštenja, u svojem govoru upravljenom Korneliju prikazuje ovaj događaj kao početak Isusova apostolskog djelovanja.

 • “Vi znate što se događalo... nakon krštenja koje propovijedao Ivan; kako Isusa iz Nazareta Bog pomaza Duhom Svetim i snagom –njega, koji je prošao zemljom čineći dobro i ozdravljajući sve kojima bijaše ovladao đavao“ (Dj 10, 37-38)

U svim tekstovima Isus je prikazan kao ispunjen , „pomazan“ Duhom Svetim.

 • Njegov zemaljski život započeo je djelovanjem Duha Svetoga,
 • isto tako i njegovo javno djelovanje počinje posebnim zahvatom istoga Duha Svetoga;
 • njega Duh Sveti posve prožima i vodi ga u ispunjavanju njegova poslanja.

Na sličan način se događa i s kršćaninom: krštenjem se on rađa na nov život u Kristu djelovanjem Duha Svetoga koji ga opravdava i obnavlja u čitavu njegovu biću stvarajući od njega Božje dijete.

 • Napredujući u dobi svjesno i odgovorno prihvaća dužnosti kršćanskog života. U jednoj životnoj etapi po djelovanju sakramenta Potvrde utvrđuje svoju vjeru koja ga čini valjanim Kristovim svjedokom.

Čitav se život kršćanina odvija pod utjecajem Duha Svetoga i darova Duha Svetoga.

 • Isusovo krštenje usko je povezano sa svakim krštenjem.
 • Toga trenutka postajemo osoba ljubavi nebeskog Oca.

Ovaj blagdan pruža divnu priliku da se sjetimo divnog dara koji nam je darovan na krštenju.
Ovim divnim darom smo obilježeni-opečaćeni da nekom želimo služiti i nekome pripadati.

 • U ovom slučaju Kristu kao Otkupitelju.
 • To je naš izbor.

Posvećujem se tebi, Kriste, ostvarena svjetlosti.
Iz tame prelazimo u svjetlo.
Iz poganstva u vjernike koji slijede Isusov Put.
Isusovo krštenje i Bogojavljenje na Jordanu navješćuje kršćansko krštenje.

Isus je posvetio krštenje dajući se sam krstiti.
A vode krštenja ne bi imale moć brisanja grijeha da nisu posvećene dodirom tijela Gospodinova.

 • Da bi krsna milost u kršćaninu donijela plodove on se mora dati voditi Duhom Svetim.

Neka nas vodi Duh Sveti do njegove punine i ispunjenja.
Zaslužujemo i vječni život.