SAKRAMENTALNA SKRB STARIH I BOLESNIH

SAKRAMENTALNA SKRB STARIJIH I BOLESNIH ZA BOŽIĆ   2013.
    ispov. prič. pom.     ispov. prič. pom.
1 Agatić Janja * *   16 Jovušić Manda * *  
2 Agatić Mara * *   17 Jović Mara * *  
3 Agatić Mato * *   18 Jurikić Marija * *  
4 Babić Anđa * *   19 Jurkić Ivka * *  
5 Babić Mara * *   20 Marić Mara * *  
6 Barukčić Anto * *   21 Marić Mijat * *  +
7 Barukčić Milka * *   22 Marić Serafina * *  
8 Brainović Ivka * *   23 Martinović Mara * *  
9 Brnić Grgo * *   24 Martinović Ruža * *  
10 Čančar Kaja * *   25 Pandurević Stana * *  
11 Dugonjić Mara * *   26 Udovičić Ivan * *  
12 Ekmečić Kata * *   27 Udovičić Mara * *  
13 Iličević Ana * *    28  Šimić Franjo * *  
14 Iličević Anđa * *    29  Ivančić Ivka * *  
15 Ivančić Ruža * *    30  Babić Marija * *