Sve je uglavljeno u Kristu – na nebesima i na zemlji (usk.tj. pon.)

Sve je uglavljeno u Kristu – na nebesima i na zemlji (usk.tj. pon.)

Dj 2, 14. 22-32: Radosna vijest, koju su navijestili apostoli u snazi Duha Svetoga što su netom primili, morala je pobuditi čuđenje okupljenog naroda te izazvati pitanje: „Što bi to moglo biti? Što to znači“.
Odgovor je dao Petar, te prvi puta navijestio Kristovo uskrsnuće. Kao da je Bog odabrao taj trenutak. Mnoštvu naroda, Petar je održao svečani i dobro sročen govor. Petrov uvodni dio govora izriče riječi proroka Joela: „Izlit ću Duha svoga na svako tijelo i proricat će vaši sinovi i kćeri... Tko god zazove 'Ime Gospodnje', bit će spašen“, što daje odgovor na pitanje slušatelja: 'što je sad ovo'?. Petrov se govor čuje na različitim jezicima. Da, obistinilo se Joelovo proroštvo. U posljednje će dane Božji Duh sići na njegove vjerne.
U nastavku svoga govora Petar ističe srž svoje poruke. Onaj Gospodin o kojemu govori prorok Joel jest Isus iz Nazareta, čovjek koga je potvrdio Bog i dao mu moć da čini velika čudesa među vama. No, vi ste ga ubili. Ali, Bog je Isusa uskrisio od mrtvih jer nije bilo moguće da ga smrt zadrži u svojoj vlasti.
Značajna je tvrdnja koju Petar iznosi iz Psalma 15: „Nije ostavljen u Podzemlju niti mu tijelo truleži ugleda“. Osoba o kojoj govori Psalam oteta je od smrti. I to nije David koji piše ove riječi, jer mjesto njegova groba je poznato, nego je to: Isus koga je Bog uskrisio. To mogu posvjedočiti svi apostoli. On se sada nalazi s desna Bogu, primio je Duha Svetoga i tog istog Duha poslao je nama, kao što sami možete vidjeti i čuti.
Petar će svoj govor zaključiti odlučnom tvrdnjom: Bog je uskrisio Isusa i učinio ga Mesijom i Gospodinom, onoga Isusa kojega su Petrovi slušatelji raspeli i predali u smrt.
Petrov govor unio je „sveti nemir“ u mnoštvo naroda koje pita: Što nam je činiti? Jasan je Petar: Obratite se i krstite u ime Isusa Krista tada ćete primit Duha Svetoga. Krstilo se o tri tisuće ljudi.

Mt 28, 8-15: Muka, smrt, i Uskrsnuće Isusovo, kojega opisuje Matej, je ustvari ispunjenje velikog plana spasenja svijeta koji je nastavljen velikom Božjom odlučnošću. Sve je zahvaćeno Božjim planom.
Lijepo će to iskazati sv. Pavao u Poslanici Efežanima: „Obznanivši nam otajstvo svoje volje po dobrohotnom naumu svojem što ga prije u njemu zasnova da se provede punina vremena: uglaviti u Kristu sve – na nebesima i na zemlji (1, 9-10). Rađa se potpuno novi svijet.