Zašto su neki slijepi kod očiju i gluhi kod ušiju?

Zašto su neki slijepi kod očiju i gluhi kod ušiju?  (pet.5.tj.k.g.II.)

1 Kr 11,29-32; 12,19: Nakon četrdesetogodišnje vladavine 931. pr. Kr. umire Kralj Salomon. Prijestolje ostavlja svome sinu Roboamu. Izraelsko kraljevstvo još uvijek je jedinstveno i jako bogato. Nažalost, na obzorju su se već nazirali tamni oblaci, i Božja Riječ će biti na djelu kao kazna. Deset od dvanaest plemena na sjeveru dijeli kraljevstvo i proglašava svoga kralja Jeroboama. Kraljevstvo koje je objedinio kralj David i vladao pune trideset i tri godine, nasljeđuje Salomon, koji vlada punih četrdeset godina, sada je podijeljeno. Snaga Izraelske države više se neće u ovoj razini, nikada oporaviti. Ovoj podjeli Bog se protivio, a bila je kazna zbog nevjernosti. Sve je vodilo idolopoklonstvu. Zemaljski raj, kojeg je Bog osigurao Adamu i Evi, bio je izgubljen, te ponovno djelomično vraćen u vrijeme objedinjenog kraljevstva, pa onda opet do dolaska Isusa Krista zauvijek na zemlji izgubljen. Isus će uspostaviti vječno Božje kraljevstvo, istine, kraljevstvo pravde, kraljevstvo ljubavi... sa sjedištem novoga Siona.

Mk 7, 31-37: Današnji događaj susreta Isusa s gluhim i nijemim čovjekom kao, i jučerašnji susret s Kanankom, koja moli za ozdravljenje kćerke, događaju se izvan Galileje. Isus odvaja gluhonijemog čovjeka nasamo, te čini nešto što je viđeno samo jedan put u njegovim čudesima. On dodiruje uši i na specifičan način dodiruje jezik svojim zapljunutim prstom. Marko bilježi i nešto još više, dok to Isus radi on upire pogled u nebo i s dubokim uzdahom govori: „Effata“, što znači „Otvori se!“ Za divno čudo, uši su se otvorile, a jezik razriješio. Bio je to svakako neobičan susret. Promatrači koji su to vidjeli, zadivljeno su govorili: „Dobro je sve učinio! Gluhima daje čuti, nijemima govoriti!“ A Isus je često završavao svoje navještaje riječima: „Tko ima uši neka čuje“. Da bi se ispunilo proročanstvo, Isus ide dalje od Izaijina proročanstva. Isus nagoviješta sveopće spasenje koje naviješta već u susretu s Grkinjom, kojoj ozdravlja kćerku. Ne može se zaobići poruka: Izgubljeni raj Isus vraća i uspostavlja sjedište novoga Siona. Isusovi gledatelji i slušatelji bili su zadivljeni preko svake mjere. On je došao kao novi Adam s nakanom otvoriti čovjeku uši da čuje i zauvijek spozna, tko je Gospodin.