Božja providnost u snazi Duha obnvavlja svijet.

Božja providnost u snazi Duha obnvavlja svijet.  (12.10.2018.)

Gal 3, 7-14: Bog je iz jednog naroda, odabrao samo jednoga, i odveo ga tisuću kilometara u obećanu zemlju Kanan, s nakanom da od njega učini novi narod. Bio je to Abraham s kojim je Bog sklopio uspješan dogovor – Savez. Bog ima jedan jedini cilj: u što pravednijoj i čišćoj sredini utjeloviti, skoro dvije tisuće godina kasnije, svoju Riječ-Isusa. Abraham nije pristupio nikakvom obrednom označavanju poput obrezanja, nego „Savezu vjere“. Stoga, dragi Galaćani, da ste Abrahomova djeca, činili biste Abrahamova djela“ (Iv 8,39). I sam Isus će reći: „Tko vjeruje u mene, ne vjeruje u me, nego u onoga koji me je poslao“ (Iv 12,44). Treba znati da obrezanje nije čin opravdanja, nego samo ŽIG kojim su se Židovi razlikovali u ropstvu od Egipćana, Asiraca, Babilonaca i Kaldejaca. Četrdeset godina u pustinji, kad ste bili sami, nije bilo obrezanja, kaže Pavao. Nadalje, Bog narode opravdava na temelju vjere, kako je i navijestio Abrahamu. Svi smo mi po vjeri djeca Abrahamova, koje će Isus očistiti duhovnim obrezanjem – krštenjem. Prorok Habakuk, znajući da sam Zakon nikoga nemože opravdati, jasno govori: „Pravednik će od vjere živjeti“ (2,4). Zato Pavao navodi puni smisao tumačenja Knjige Ponovljenog zakona, neka je proklet tko ne ustraje u svim riječima ovoga Zakona, da ih vrši. Stoga su Židovi pod prokletstvom jer ne vrše sve što piše u Zakonu. Ono što je bilo nemoguće Zakonu, a to je opravdanje od gijeha, to je ostvareno u Isusu koji  je za nas postao na križu prokletsvo, kako bi nas od prokletstva otkupio. Dakle, „Krist postavši za nas prokletstvom, nije rođen u prokletstvu, kao ostali Židovi, nego izuzet da bi prokletstvo prikovao na drvo, jer pisano je: „Proklet je tko god visi na drvetu“ te tako postao poveznica svih Abrahomovih potomaka i pogana, jer u Kristu i na pogane dođe blagoslov Abrahamov. Obećani blagoslov po Duhu kojeg u vjeri primamo, je tu. Pavao veoma dobro, u svjetlu Duha Svetoga, rasvjetljuje sveta Pisam koja su se u Kristu obistinila.

Lk 11, 15-26: U Pavlovom tekstu iz poslanice Galaćanima, vidimo kako je Krist otkupio svijet od sila Zloga. Njegovo izlaganje teologije oslobođenja od sile Zla, ukazuje na snažnu silu Božju koja je u Kristu znak neba. Vidna je kristološka vjeroispovijest,“Božji je prst“ djelotvoran u Isusovom naviještanju i djelovanju. On je konačni prorok i prorok svih vremena kojega je Bog poslao. Stoga mu se mnoštvo divi, jer Sotonino carstvo pada. Isus je neprestano u borbi za uspostavljanje Božjeg kraljevstva na zemlji.