Kršćanski život, prožet Kristovim Duhom, je nešto drugo i drugačije

Kršćanski život, prožet Kristovim Duhom, je nešto drugo i drugačije (13.4.2018)

Dj 5, 34-42:Apostoli su privedeni iz Hrama ponovo na sud. Na Vijeću je bio poznati Gamalijel, teolog i učitelj sv. Pavla, koji je izuzetno kao zakonoznanac priznat u narodu. On zauzima s vijećnicima na vijećanju jako zanimljiv i mudar stav. Navodeći dva slučaja: Teudu i Judu Galilejca, iz bliže židovske povijesti, i time želi reći: ako djelo kršćana nije od Boga propast će kao i ova dvojica lažnih proroka. „Ali, ako je to djelo od Boga, nećete ga moći uništiti – da se i s Bogom u ratu ne nađete.“ Gamalijel, je iz farizejske sljedbe, i želi pokazati da se ovdje radi o nečemu drugom i drugačijem. Kao teolog, prepoznao je to drugo i drugačije. Ponajprije, prvi kršćani bili su 'postojani u slušanju apostolske riječi'. Ta Riječ, prepoznata je kao Riječ Gospodina, u Isusu Kristu. Takva Riječ, postaje voditeljica i pravilo njihovoga života. Drugo što je Gamalijel preoznao jest, 'zajedništvo zajednice' ostvareno bratskom međusobnom ljubavlju. Načelo pravednosti stvorilo je gotovo idealan oblik kršćanske zajednice. Treće što Gamalijel kao teolog prepoznaje, a to je 'lomljenje kruha'. Naime, kršćani imaju drugi i drugačiji način žrtve kojom hvale i zahaljuju Bogu. Ta žrtva je Isusovo djelo smrti i uskrsnuća. I četvrto, 'molitva'prvih kršćana je izuzetno postojana i održiva. Nju predvode apostoli s prisutnim Goapodinom. Na temelju toga Gamalijel prepoznaje to drugo i drugačije, te apostoli Petar i Ivan opet idu na slobodu.

Iv 6, 1-15:Veliko je mnoštvo okružilo Isusa, baš onako kako sada obraćenici na kršćanstvo okružuju apostole. Isus na čudesan način s malo kruha hrani veliko mnoštvo naroda. Moguće je, da Isus ovim djelom nagovješćuje umjesto stare pashalne žrtve, novu žrtvu kruha i vina, tj tijela i krvi Isusove. Učinjeno čudo prokazuje Isusa da je obećani Mesija u ranijoj slici Mojsija koji daje manu s neba, a koji Isusa nagovješćuje kao Proroka koji će hraniti narod čudesnim kruhom. Isus je to i učinio. Evanđelista se sjeća svih tih detalja do u sitnice, i ozbiljno ih prenosi javnosti.