Tjedan velikog Isusovog proročanstva

Sedma vazmena nedjelja 2023. –a

Pred nama je tjedan velikog Isusovog proročanstva.
Isus predviđa da će njegovi apostoli svjedočiti za nj, a time ih upozorava da se ne pokolebaju kad i za njih nastupe teški trenuci.

Evo toga proročanskog teksta: „ Kada dođe Branitelj koga ću vam ja poslati od Oca, Duh Istine, koji od Oca izlazi, on će svjedočiti za mene. I vi ćete svjedočiti jer ste od početka sa mnom.“ (Iv 15)

I evo te Evanđeoske istine: Kršćani sjedinjeni s Duhom Svetim i njegovom pomoću svjedoče za Krista.

„Crkva s Kristom, nosi Križ kroz sve naraštaje i daje mu svjedočanstvo, i crpi iz njega svoj život“ (Ivan Pavao II).

Crkva to ne bi mogla da nije okružena Božjim darovima.

Bog je divno ukrasio našu dušu i nadnaravnim krjepostima i darovima Duha Svetoga.

„Darom razuma“ većom jasnoćom otkrivamo bogatstvo vjere.

„Darom znanja“ ispravno rasuđujemo o svemu što je Bog stvorio i naše srce ostaje u Bogu i u svemu stvorenome u mjeri koja nas do Boga dovodi.

„Darom mudrosti“ razumijemo nesagledivo Božje čudo i potaknuti smo tražiti Boga iznad svega u svom poslu i svojim obavezama.

„Dar savjeta“ upućuje nas na putove svetosti i na Božju volju u našem svagdašnjem životu.

„Darom pobožnosti“ prema Bogu se odnosimo s povjerenjem kao što se sin odnosi prema Ocu.

„Dar jakosti“ neprestano ohrabruje i pomaže nadvladati poteškoće s kojim se susrećemo.

„Darom straha Božjega“ izbjegavamo prigode za grijeh i napast i svako zlo koje žalosti Duha Svetoga.

A evo što kaže Isus:

„Premda dakle vi, iako zli, znate dobrim darima darivati djecu svoju, koliko li će više Otac s neba obdariti Duhom Svetim one koji ga zamole.“ (Lk 11)

I zaista, ovih deset dana od svetkovine Uzašašća je naš hod u susret Duhu Svetom.

Ali Isus je i sišao na ovaj svijet da objavi Oca i sada, kako sam kaže: „Bolje je za vas da ja odem i pošaljem Duha Branitelja“.

Duh proizlazi od Oca i Sina.

On je ljubav kao vječno stanje odnosa božanskih osoba.

Još jednom potvrdimo: Duh Branitelj i Duh Istine otvaraju oči i um te pokreću srce da se u našem Duhu probudi ljubav prema Kristu.

Ako nje ima, sve je u redu.

Ako je nema, sve postaje prazno i mučno.

On uči razumjeti Krista i u Kristu Boga. To shvaćanje ne može doći samo od ljudske pameti.

Zato i molimo: „O dođi, Stvorče, Duše Svet“.

Sve vrijeme do Muke i smrti apostoli nisu Isusa držali onim što on uistinu jest, nisu mogli shvatiti da on mora trpjeti i umrijeti.

Tek poslije Uskrsnuća, Uzašašća i primanja Duha Svetoga oni su upoznali onakvim, kakav Isus stvarno jest.

Mi na ovu sedmu vazmenu nedjelju imamo mogućnost razmišljati o Isusu uz njegovu velikosvećeničku molitvu.

Imamo mogućnosti razmišljati o molitvi apostola koji su se okupili oko Marije u iščekivanju dolaska Duha Svetoga.

Nakon što je Isus molio za sebe samoga, on u svojoj velikosvećeničkoj molitvi moli za svoje apostole:
„Ja za njih molim, ne molim za svijet nego za one koje si mi dao, jer su tvoji.“ (Iv 17)
„Riječi koje si mi dao, njima predadoh i riječ su tvoju sačuvali....
Ja više nisam u svijetu, no oni ostaju u svijetu, a ja idem k tebi....
Oče sveti sačuvaj ih u svoje ime!“

Važno je istaknuti, da su se apostoli po uputi samoga Isusa, koji je uzašao na nebo, za deset dana ponovno sastali u istoj dvorani Posljednje večere.

Nema više Učitelja da moli posred njih i za njih, ali je tu Marija, koja ih podržava svojom prisutnošću.

Prema djelima apostolskim: ...“bili su jednodušno postojani u molitvi sa ženama i Marijom, Majkom Isusovom“ (Dj 1)

Majka svoju djecu poznaje po ljubavi prema njima jer Isus je apostole povjerio Majci, tako i naša duša, po ljubavi dolazi do duboke spoznaje Boga.

U ljubavi apostoli nalaze svjetlo i moć da proniknu Objavu svetih otajstava.

To je dar Duha Svetoga.

Rekao je to lijepo Isus: „Hvala ti Oče, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima.“(Lk 10)