Kako podići razinu vjere i ljubavi?

Peta vazmena nedjelja 2023.-a

U liturgiji četvrtog vazmenog tjedna odzvanja glas Isusov:
„Ja sam vrata. Kroza me tko uđe, spasit će se... Ja dođoh da život imaju, u izobilju da ga imaju.“ (Iv 10)

Kristova ljubav u kršćanskim dušama, islikava lik Dobrog Pastira.

U isto vrijeme njegova je ljubav savršeno ljudskaon ljubi božanskom ljubavlju, ali i pravim ljudskim srcem (GS 22) primjenjujući različite načine ljudskog izražavanja.

Krist se prilagođava svima i pripada svima.

Siromasi, bolesnici, grešnici, učitelji Zakona, djeca i jednostavan puk, za sve ima vremena i svi uživaju u blagodati njegove blizine.

Svima izjavljuje da je došao vršiti volju Očevu i život svoj položiti za ovce svoje.
Prije nego je ostavio apostole, preporučio im je. „Ljubite jedni druge kao što sam ja ljubio vas“ (Iv 15)

          Riječi Ivana apostola potvrđuju da su razumjeli konačno što Isus govori kad kaže:
„Po ovom smo upoznali Ljubav: on je za nas položio život svoj. I mi smo dužni živote položiti za braću.“ (Iv 3)
I Petar poručuje apostolima svih vremena:
„Pasite povjereno stado Božje, nadgledajte ga – ne prisilno, nego dragovoljno, po Božju ... kao uzori stada.“ (1 Pt 5)
Dobro je i Pavao razumio Isusa kad piše Solunjanima:
„Bili smo među vama nježni kao majka što hrani i njeguje svoju djecu. Tako, puni ljubavi prema vama, htjedosmo vam predati ne samo Evanđelje Božje nego i naše duše, jer ste nam omiljeli.“ ( 1 Sol 2)

Apostoli, ne samo da su razumjeli konačno Kristove riječi, nego su snažno podigli razinu svoje vjere i ljubavi.
Oni slušaju glas Pastira.

Zato im je Isus usmjerio neizmjernu ljubav, jer ne samo da slušaju nego i idu za Isusom.

Istina, bilo je i onih koji nisu na tragu Isusova puta.

Kad Isus propovijeda i uči riječima, oni često govore: Koji nam znak pokazuješ?

Kad djelima pruža dokaze, onda govore: Ako si zaista ti Mesija, reci otvoreno.

Kad Isusova djela govore i viču, oni traže riječi. Kad ih riječima podučava, onda nalaze izlike u djelima i tako uvijek traže nešto drugo.

Takvih je bilo i bit će uvijek.

Isus je jasan kad kaže: „Ja im dajem život vječni...“

Razumjeli su Apostoli da prilaze Isusu kroz vrata vjere i da iz tijela moraju izaći kao vjernici.

Vječni nam se život predočuje kao dobra paša, a taj nam život osigurava Euharistija, kojom Isus usađuje u nas svoj život, kad primimo njegovo tijelo.

I sam je rekao: „Tko jede tijelo moje i pije krv moju ima život vječni.“ (Iv 6)

Dobri Pastir nalazi hranu za svoje stado.

Ali nije Isus ostao na tome.
Koliko god Isus bio Isus, on ima trajnu vezu s onim koji ga posla.

Povikao je Isus i jačim glasom:
"Tko u mene vjeruje, ne vjeruje u mene nego u onoga koji me posla, i tko vidi mene, vidi onoga koji me posla. Ja Svjetlost, dođoh na svijet da nijedan koji u mene vjeruje u tami ne ostane.“ (Iv 12)

Ne samo da je Isus Dobri Pastir, nego Isus je Svjetlo svijeta.

On je Očevo svjetlo, svjetlo od svjetla.

I kao takav došao je na svijet da rasvijetli sve ljude dobre volje.
„I život bijaše ljudima svjetlo i svjetlo u tami svijetli, i tama ga ne obuze." (Iv 1)

Ali i to nije sve!

I ovo je rekao: „Što dakle ja zborim, tako zborim kako mi je rekao Otac“ (Iv 12)

A to znači: „Ja govorim istinu.“

Istinit je rodio istinu.

Zato Isus kaže da je On Istina, Put i Život.

No Isusovi govori nisu samo riječi.
Isus je uvijek 
„činio i učio“ što potvrđuju Evanđelja i Djela apostolska.

Imao je razloga i za suzdržanost, među njima je bio i Juda.

Ali i kad nije htio do kraja biti skroz jasan, jasan je u ovoj poruci.“

Neka se ne uznemiruje srce vaše.

Vjerujte u Boga, i u mene vjerujte!

Isus Ide Ocu i ostavlja OPORUKU da je ON  jedini Put k Ocu.

Sada tek vidimo kako divna titula kod prvih Kršćana: Isus je Dobri Pastir, ima u pozadini velikih božanskih sadržajnih titula.

Isus je Put!

Isus je Istina!

Isus je Život!

I upravo je to u prvom planu današnjeg Evanđelja.
Isus, ne samo da je Put, nego i cilj, a to je Istina i Život, kojemu taj Put vodi.

Isus je put koji vodi Ocu: „Nitko ne dolazi k Ocu osim po meni.“

Isus je istina koja Oca objavljuje: „Tko vidi mene, vidi i Oca“.

On je i život koji ljudima daje božanski život. „Kao što Otac ima život u sebi, tako i Sin oživljava koje hoće“(Iv 5)

Sada možemo razumjeti i današnje riječi Svetoga Petra:
„Vi ste rod izabrani, kraljevsko svećenstvo, sveti puk, narod stečeni da naviještate silna djela Onoga koji vas iz tame pozva k divnom svjetlu svojemu“ (1 Pt 2)
Da je Isus bio i ostao Put, Istina i Život potvrđuju i riječi koje čujemo danas u djelima apostolskim:
„I riječ je Božja rasla, uvelike se množio broj učenika u Jeruzalemu i veliko je mnoštvo svećenika prihvaćalo vjeru.“ (Dj 6)

A što ćemo mi danas reći? Možda su tu najpristalije riječi Psalmiste: „Neka dobrota tvoja, Gospodine, bude nad nama, kao što se u tebe uzdamo.“ (Ps 33)

Župnik