Providnost Božja i povijest Božjeg djelovanja idu u korak

Prikazanje Gospodinovo u hramu - Svijećnica

Mal 3, 1-4. 23-24: Čitanje koje danas čitamo pisao je prorok Malahija. Samo ime nije vlastito, nego je uzeto u hebrejskom značenju „Moj glasnik“ što se spominje upravo u današnjem čitanju.
         Tako treće poglavlje počinje: „Evo šaljem glasnika da put preda mnom pripravi.“ U narodu je bilo vjerovanje, prije nego što se pojavi Mesija doći će prorok Ilija, što se i ostvarilo u proroku Ivanu Krstitelju koji je pripravio put Gospodinu.
Nadalje, doći će iznenada u Hram svoj, Gospod, Gospod koga vi tražite i anđeo saveza.
           Ovaj tekst se odnosi na Isusa Krista koji je na ovaj dan objavljen svim narodima kao Svjetlo na prosvjetljenje svih. Dolazak Mesije, u Dan Gospodnji, ima snažni eho, i snažna djelovanja. Uzvik koji se čuje, tko će opstati kad se on pojavi, nagovješćuje velike novosti.
             Bog se ne mijenja, ali narod se mijenja i nepostojan je. Stoga, Mesija će imati snagu snažnog pročišćenja i očistiti će narod svoj i u njemu staro svećenstvo, i sam će prinijeti žrtvu Bogu u pravednosti i svetosti.
             Prorok živi i djeluje u petom stoljeću u vrijeme povratka iz ropstva, obnove Jeruzalema i Hrama u njemu. Ali taj prvi zanos materijalne obnove nije ostao trajan u duhovnom smislu. Ponovo je trebalo sve ići na duhovno pročišćenje od svećenstva do naroda. Ali to će u konačnici učiniti tek Isus Krist, čistom i svetom žrtvom, koja je savršena žrtva mesijanskog vremena.

 

******

Heb 2, 14-18: Nakon što je Pisac poslanice Hebrejima, u prvom poglavlju, temeljito predstavio Isusa kao Božjeg sina, u drugom poglavlju Isusa predstavlja kao Sina čovječjega
           I Krist i ljudi potječu od Boga. Zato su i braća. A bratska ljubav obvezuje Krista da braći pomogne. Stoga je on proslavljen brat ljudi.
           Valja istaknuti, kako je Krist uzeo udjela u tijelu i krvi djece Božje, te tako postao sličan braći i sestrama u svemu, da bi pomogao postati milosrdni i vjerni veliki svećenik koji će dati zadovoljštinu za grijehe naroda. Budući da je sam trpio i bio kušan, može pomoći onima koji su iskušavani. 
             Providnost Božja i povijest Božjeg djelovanja idu u korak, što se vidi iz odluke da spasi ljude, a spasenje će se odvijati svećeničkom službom. Stoga, da bi Krist spasio Abrahamove potomke kao svećenik, morao je pripadati Abrahamovu potomstvu.

Ta je potreba samo uvjet jer je podređena Božjem otkupiteljskom planu. Krist je za tu ulogu posjedovao potrebna svojstva u savršenom stupnju, a to je vjernost i milosrđe prema ljudima.
**********

Lk 2, 22-40: Isus je prošao svoje djetinjstvo kao i sva židovska djeca. Tako u skladu sa Zakonom, čišćenje prvorođenca i majke rodilje obavit će se u jeruzalemskom hramu, iako taj obred prikazanja nije u propisu naveden, ali u Knjizi Izlaska /13,2/ stoji preporuka: neka se svaki prvorođenac posveti Gospodinu, jer oni Gospodinu pripadaju.
         U isto vrijeme pobožni Šimun, potaknut Duhom, kreće u hram, susreće Isusa i njegove roditelje, uzima dijete u ruke i bagoslivlje Boga što mu je ispunio obećanje, da će vlastitim očima vidjeti „Mesiju Gospodnjega“.
           U Šimunovom proročkom zahvalnom himnu, Bog je pripremio spas svim narodima s naglašenim izrazom „svjetlost na prosvjetljenje naroda“.
Iako smrt, križ i uskrsnuće Isusovo nisu ovdje još spomenuti kao uzrok spasa, nego temelj spasenja svijeta leži naprotiv u njegovom utjelovljenju.
         Treba istaknuti da Šimunovo svjedočanstvo o djetetovu mesijanstvu opet iznenađuje roditelje, premda su ranije i 'anđeo' i pastiri priopćili istu poruku. Ovdje Šimun blaagoslivlje i roditelje i proriče Mariji, da će dijete, Mesija Isus, biti u Izraelu povod za razdvajanje i znak protivljenja te tako upućuje na muku i smaknuće Isusovo, ali također i nasljedovanje Isusa i Isusovu Crkvu. Isusovo neprihvaćanje pogodit će Mariju, kao „mač dušu“.