Stvaralačkih šest dana, od Bogorodice do Bogojavljenja

Bogojavljenje 2023.-a

Kršćanska braćo i sestre
Prethodnih pet dana i današnji šesti kreiraju stvarnost Bogojavljenja.

Poslije Blagdana Bogorodice na drugog siječnja Liturgija povezuje svjedočanstvo Ivana Apostola i Ivana Krstitelja da je Isus doista Krist – Mesija.

U istom danu doznajemo da nadjenuto ime Isus nije izabrano na zemlji nego na nebu, a po Božjoj volji objavljeno je Mariji kao i Josipu. I potvrdit će se u Djelima apostolskim: ( Dj 4) „Nema pod nebom drugoga imena dana ljudima po kojem se možemo spasiti.“

Dan kasnije, trećeg siječnja Ivan ugleda Isusa gdje dolazi k njemu pa reče : „Evo Jaganjca Božjega koji odnosi grijeh svijeta! To je onaj za koga rekoh: Za mnom dolazi čovjek koji je preda mnom, jer bijaše prije mene“. (Iv 1, 29-30)

A četvrtoga siječnja, „Ivan stajaše s dvojicom učenika. Ugleda Isusa koji je onuda prolazi i reče: Evo Jaganjca Božjeg! Te njegove riječi čuše ona dva njegova učenika pa pođoše za Isusom.

Petoga siječnja Isus nađe Filipa i reče mu: „Pođi za mnom! Filip je bio iz Betsaide, iz grada apostola Petra i brata mu Andrije. Filip nađe Natanaela i javi mu: Našli smo onoga o kome je pisao Mojsije u Zakonu i Proroci.: Isusa, sina Josipova, iz Nazareta. Reče mu Natanael: Zar iz Nazareta može što dobro doći?“
Kao što vidite objava Isusova ide na sve strane.

Današnje prvo čitanje, na blagdan Bogojavljenja, prorok Izaija klikće od radosti najvaljujući svim narodima poziv na vjeru u Isusa:

“Ustani, zasini, Jeruzaleme, jer dolazi svjetlost tvoja, i slava Gospodnja sviće nad tobom!...

K tvojoj svjetlosti koračaju narodi, i kraljevi k sjaju zore tvoje... Svi će izaći iz Sabe dolaziti, donositi će zlato i tamjan i hvale navješćivat Gospodnje.“

Oko Isusa se više ne odvija skorman prizor s pastirima – dođoše mudraci s Istoka da mu iskažu poštovanje, kao predstavnici onih koji nisu pripadali Isusovom narodu.

Isus, očito nije došao samo svom narodu, nego svim ljudima na planeti Zemlji.

Krist je ustanovio novi savez u svojoj Krvi s novim Božjim narodom u Duhu Svetom za sve vjekove.

Danas Crkva moli i radi da ljudi cijeloga svijeta postanu Božji narod, Tijelo Kristovo i Hram Duha Svetoga.

I sam izraz „Bogojavljenje“ znači da se Bog nama objavljuje.

Krist je zaista svjetlo svim narodima.

Vidjeti zvijezdu i krenuti na put – potvrđuje jasan cilj kojemu se ide s čvrstom vjerom u susret s Gospodinom Isusom.

Svatko od nas u svom vjerničkom životu, doživljava poziv zvijezde kao nadahnuće koje ga poziva na neki velikodušni čin, na neko odricanje, na život koji je život s Bogom.

Takvu zvijezdu valjda uvijek i slijedimo s vjerom poput mudraca s Istoka, koja nas uvijek dovodi do susreta s Bogom.

Nitko od nas nije pošteđen i tamne strane života kada je tama zamračila svjetlo koje obasjava put.

Takve tmine uvijek pobjeđuje duh čiste vjere, a to je duh koji se oslanja na Boga.

Znam da Bog hoće i znam da me zove, ne samo da znam, nego čujem i osjećam.

Tako nam Sv. Pavao kaže: „Znam kome sam povjerovao, i uvjeren sam da je on u stanju sačuvati me za susret s Gospodinom. (2 Tim 1)