Čovjek je živa slava Božja

Trideset prva nedjelja kroz godinu 2022.-c

Dragi vjernici!
Pravi vjernik otkriva Božju nazočnost i njegovu ljubav u svim čudesnim djelima njegova stvaranja. (Misal)
Evo što kaže Knjiga Mudrosti: „Sav je svijet pred tobom, kao zrnce praha na tezulji i kao kaplja jutarnje rose što se spušta na zemlju… Ti ljubiš sva bića i ne mrziš ni jedno koje si stvorio. Da si što god mrzio, ne bi ga stvorio… Gospodaru, ljubitelju života, i tvoj besmrtni duh u svemu. Blago kažnjavaš prestupnike, koriš ih i opominješ za grijehe njihove, da se ostave zloće i da se ufaju u tebe, Gospodine.“ (Mudr 11)

Dakle, 'Gospodnja je zemlja i sve na njoj'!

Eh, što je onda čovjek među milijardama zvijezda u svemiru da ga se Bože spominješ?

Sad vidimo kako je knjiga Mudrosti veličanstvena knjiga. „Sav je svijet pred tobom, Gospodine kao zrnce praha…“

Zato Psalmista kaže: „Slavit ću te, Bože, kralju moj, i ime ću tvoje blagoslivljat uvijek i dovijeka“ (Ps 145)

Evo što kaže sv. Ivana Evanđelista: “Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca; tko god u njega vjeruje, ima život vječni“ govori sv. Ivan.(Iv 3,6)

Kako lijepo sveti Pavao u svojoj Poslanici Solunjanima, koja je najstariji dokument Novoga Zavjeta piše: Bog svoje djelo privodi dobrom svršetku, a kršćanin zna da će jednog dana boraviti s Bogom u slavi. Očekujući taj trenutak on svojim radom nastavlja djelo Isusa Krista.

Dakle!

Što je drugo čovjek da ga se spominješ Gospodine, nego živa tvoja slava.

Njegova slava prožima cijeli svemir. Ona je u njemu ostvarena i utisnuta. Svako stvorenje nosi otisak slave Božje.

Njegova slava odsijeva na licu Isusa iz Nazareta. Njegova slava ispunja veličanstveni Hram kralja Salomona. Njegova slava prebiva na Sinajskom brdu.

Njegova veličina, veličanstvo i svetost prosuti su u stvorenom svijetu koji čovjeka okružuje. Gledajući njegovu slavu naša je najljepša molitva Tvoja ljubav u žrtvi, u kojoj smo i mi prisjedinjeni slavi Božjoj.

Čovjek je zaista živa slava Božja.

Zato ti pjevamo: „Slava Bogu na visini“, jer sav stvoreni svijet slavi Boga.

Sv. Pavao kaže u Poslanici Kološanima: „U Kristu je sve stvoreno… i sve je za njega stvoreno…“ (Kol 1,16)

A Krist izjavljuje: “Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje …“ (Mt 11,25)

Moramo naglasiti: Isus je sjajna Božja prisutnost među ljudima i on je najveći proslavitelj Boga među ljudima. Isus je savršen primjer čovještva.

Čovjek dakle postoji iz razloga, kako kaže sv. Pavao: „na hvalu slave njegove“. (Ef 1,14)

Mi smo živa slava Božja.

Ovaj hram Božji je mjesto u kojem cijela zajednica klikće: Slava!
U tome nas tako divno vodi sam Duh Sveti dok često molimo molitvu Psalmiste: „Pravednici, Gospodinu kličite! Hvaliti ga pristoji se čestitima“ (Ps 33,1)

I mi dok kličemo:

„Svet, svet, svet Gospodin nad vojskama! Puna je sva zemlja slave njegove“ otkrivamo da su sva duhovna stvorenja i sva vidljiva stvorenja, puna slave Božje.

Klica života kao i zreli plod odaju slavu Božju.

I zaključimo, sve što nam danas ukazuje knjiga Mudrosti to Isus pokazuje u konkretnom slučaju obraćenja carinika Zakeja.
Bila je dovoljna prisutnost dobrote Gospodinove da rasvijetli savjest jednog nesavjesnog čovjek, zapletena u novčane poslove, navikla na nepravedne dobitke.
On iskreno želi obraćenje.
Krist neprestano odašilja ponudu spasenja svakom čovjeku.

Evo i tih riječi iz knjige Otkrivenja: Evo, na vratima stojim i kucam; posluša li tko glas moj i otvori mi vrata, unići ću k njemu i večerati s njim, i on sa mnom“ (Otk 3,20)

Da, tako to rade pravi prijatelji. A čovjek i Bog Otac to bi trebali biti. Amen!

    Župnik