Obitelj, ako želi preživjeti sve bure i vremena mora živjeti Božji zakon

Nedjelja Svete Obitelji 2021-c

Obitelj prema Objavi ima jasno korijenje .
Ona je od početka zamišljena kao slika Božja - Muško i žensko je slika Božja.
Obitelj, jer je božanska ustanova, ima pravo na svoje blagoslove u svome Stvoritelju.
Ima pravo na svoju slobodu, 
samostalnost i zaštićenost.
Odnosi unutar obitelji uvijek su zasnovani na ljubavi. Sve je u znaku dara, a ne trgovine.

         Obitelj je država u malom, ili crkva u malom.

         Velike i snažne obitelji obilježile su neka povijesna razdoblja.
         Ali mnoge su i stradale zbog svoje prevelike moći i utjecaja.

Obitelj ima i ograničenja: Bog je rekao: evo ti sve, samo ovo stablo spoznaje dobra i zla ne diraj. Obitelj ako želi preživjeti sve bure i vremena mora živjeti Božji zakon.

         Ako tako nije, ona se raspada.

Pogledajmo neke svetopisamske velike obitelji.
Obitelj Abrahama, Jakova, kralja Davida.

         Uvijek su jake obitelji tvorile i jak narod.
         Izraelski narod postaje opasan u Egiptu.
         Imao je jake obitelji. Da bi oslabio njihovu snagu, Faraon ubija njihovu djecu.

A veliku je buru digla obitelj Josipa i Marije, Herod ubija dječake u Betlehemu i svoj okolici od dvije godine na niže.
Strašne zločinačke metode koristio da bi pribavio svojoj obitelji zaštitu. Ali Herod je Edomac i pripada narodu koji nije u savezu s Bogom, stoga i čini tolika zla djela.
Naoko može se učiniti da tu nema neke razlike između pripadnika narodu u Savezu i ostalih.
           Ali, pogledajmo danas. Jesmo li ikada čuli da je jedan Židovski mladić ili djevojka uhvaćena u nekom organiziranom kriminalu, drogi ili nekom drugom poroku. Jesu li uhvaćeni u korupciji?

           Još je stari Ben Sirah svojom mudrošću trasirao put židovskoj mladeži.I taj odgoj ide paralelno u školi i

obitelji od malih nogu. A kako je s kršćanskim odgojem mladeži. Na svakom je koraku raskrižje jer zajedničkog puta nema. Pusti ga, kad dođe do 18. g. onda će sam odlučiti.
          Da, ali tada je sve kasno.
Evo vam primjera: Kada sam imao 16. godina odveli su nas 1967.g. u Kazalište da gledamo operu „Ero s onog svijeta“. Ja sam brzo zaspao i prespavao cijelu operu, jer to nije ugrađeno u moju dušu u moje emocije u kulturu moga oca.
         To je trebalo sve ući u uho, oko, dušu od malih nogu, i biti odgajan u klasičnom duhu. Ja ću i umrijeti i duša će tražiti ono što je čula prvo kad su oči progledale i samo je ondje kod kuće gdje je prvi put otvorila oči.

         Ono što je zanimljivo u povijesti spasenja, svakako je činjenica da Bog uvijek kada pravi zaokret u povijesti ulazi u obitelj i
tu uzdiže snagu do potrebne razine i upravlja poviješću na jedan zaista zanimljiv i čudesan način.
         Uz mnoge druge obitelji, obitelj Marije i Josipa ima kozmičku ulogu.
Ona se zove sveta obitelj.

Jedno se ne da sakriti, a to je: kako Bog obitelji daje mnoge radosti čak do razine zemaljskog raja, ali nikada nije kod tih slavnih i svetih obitelji zaobišao i KRIŽ.

Pitamo se zašto?
         Križ – 
označava žrtvu ili najveći mogući stupanj ljubavi.

 Treba znati da čovjek nije samo duhovno biće, kao što je to Bog, u kojem kao plod Duha postoji čista i sveta ljubav, nego kod čovjeka ima tijelo.
I potpun čovjek je tek Muško i žensko.

         Da bi to sve bilo moguće održati u skladu i harmoniji čovjek mora razumjeti i žrtvu predanja i života za druge u obitelji, a time i bol i patnju.
         Svaki Križ donosi plod, ako tako nije, on nije Križ na uskrsnuće, nego na propast.
         Svaki križ je katarza, čišćenje duha do razine kada žrtva-bol-ljubav postaje čista i sveta. I tebi samoj mač će probosti dušu. Rekao je starac Šimun u hramu BDM.

Zaključimo: svakoj obitelji potrebna je što čistija i svetija ljubav. Ako tako nije onda svaki križ valja prihvatiti kao pročišćenje onoga što nije sveto.

                

                                                         župnik