OVAKO VIŠE NE MOŽE

Druga nedjelja Adventa 2013-a

Slušajući Riječ Božju u čitanjima Druge nedjelje Adventa, primjećujemo kako nas Biblija  uči čitati povijest.
Iz nje možemo ustvrditi:

Bog je djelovao u prošlosti.

Vjerujemo da On i danas djeluje.

Nadamo se da će On i sutra zahvaćati u našu povijest.

  • Svi primjećujemo da u svijetu osim reda, vlada i nered.

  • Svatko zbog njega trpi, ali svatko taj nered i povećava, ako ništa ne čini.

  • Svakodnevno prizivamo potrebu spasitelja.

Ali kakvog?

Nema veće kazne za Narod kada je bez Pastira, kada je bez pravog vođe.
Čujmo i  riječi Knjige proroka Izaije:
„Isklijat će mladica iz panja Jišajeva, izdanak će izbiti iz njegova korijena. Na njemu će duh Gospodnji počivat, duh mudrosti i umnosti, duh savjeta i jakosti, duh znanja i straha Gospodnjeg.
Prodahnut će ga strah Gospodnji: neće suditi po viđenju, presuđivat po čuvenju, već po pravdi će suditi siromasima i sud prav izricat bijednima na zemlji…“
Slušajući ove riječi, očito je da nered ne vlada samo u naše dane.

Proroci su svojim pronicavim pogledom znali uočiti pothvate duhovnog oslobođenja koje je već odavno na djelu.

Naviještati ono što ima doći znači ujedno silno čeznuti da to jednom i dođe.
Može li spasenje hrvatskom narodu ovoga kraja doći, kada Hrvati ni u vodećoj hrvatskoj Stranci ne mogu pobijediti?

 

 

 

 

Poslušajte i  Psalmistu u psalmu 72:
„Bože, sud svoj daj kralju i svoju pravdu sinu kraljevu.
Nek puku tvojem sudi pravedno, siromasima po pravici!
U danima njegovim cvjetat će pravda i mir velik dovijeka!
On će spasiti siromaha koji uzdiše, nevoljnika koji pomoćnika nema.“

  • Uvijek i sada potreba je uklanjati nered i ostvarivati djelo oslobođenja. Potrebno je spasiti ovaj narod od onih koji godinama nisu rodoljubno djelovali.
  • Svatko je od nas pozvan mijenjati svoj život, jer nitko nije unaprijed zaštićen (Misal) od suda Stvoritelja, a ni od suda svoga Naroda.

U današnjem Evanđelju po Mateju (Mt 3, 1-12). čuje se jaki glas proroka Ivana Krstitelja: „Obratite se, jer se približilo kraljevstvo nebesko!“
„Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze; svako će tijelo vidjeti spasenje Božje.“
Ako bi htjeli opisati ovoga proroka u jednoj rečenici, ona bi glasila.

Ono što govori, to i čini.

Poziva na obraćenje, sam se obratio u pustinji.

Pustinja je novo rođenje.

Put obraćenja je put krštenja, put novoga života.

Svaki novi predvoditelje svoga Naroda mora proći i vatreno krštenje, da bi Narod prepoznao njegovu Ljubav i Žrtvu.

  • Oko Ivana okupila se cijela Judeja. Svi se osjećaju pozvanim.
    A Ivan je jasan,  jasniji ne može biti kad govori:
    „Ja vas krstim vodom na obraćenje, ali onaj koji za mnom dolazi jači je od mene. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem.“

Kao da je htio ponoviti one Mojsijeve riječi zapisane u Knjizi Pnovljenog zakona (Pnz 30,16-20): Pred vas stavljam život i smrt, blagoslov i prokletstvo. Ako poslušaš zapovijedi Boga svoga, hodeći njegovim putevima, vršeći njegove zapovijedi, zakone i uredbe, živjet ćeš.
Ali ako se srce tvoje odvrati i ne poslušaš, nego zastraniš, propast ćeš. Biraj život, ljubeći Boga i slušajući njegov glas, da živiš ti i tvoje potomstvo.“
Ivan je posljednji prorok Staroga Zavjeta, on je čovjek za koga Isus govori, da veći od žene nije rođen.
Evo i ovo su Ivanove riječi:
Isus će pročistiti žito od pljeve, a pljevu baciti u oganj neugasivi.

Prema tome, neka nitko od nas ne kaže:

Ja nemam što mijenjati. Kod mene je sve dobro, jer kad Bog dolazi, čovjek mora priznati da je grešnik i primiti iz njegove ruke odrješenje. (Iv 1,10)

To je bio veliki problem Farizeja i Saduceja s kojima se Ivan oštro obračunava, jer ovako više ne može, mora se nešto mijenjati.
Ali to nije problem  samo za  Ivanovo vrijeme, to je problem i našega vremena, to je problem vaše sredine.
Valja nam vikati: Ljudi obratite se!  Previše nereda postoji.

                      

Župnik