MAJKO BOŽJA, TEBI HVALA!

 Zavjetni dan Gospi 8. kolovoza 2013. – Adoracja

U mjesecu Augustu (uzvišeni mjesec) slavimo nebeski rođendan Blažene Djevice Marije. Nije samo njezin zemaljski svršetak života osjenjen Božjom tajnom, nego je i njezin početak zemaljskog života osjenjen silom Duha Svetoga. Svesilni joj učini velike stvari. •Pravi njezin početak života seže od onoga trenutka kada je čovjek ušao u grešno stanaje oholosti i sebičnosti. •Posljedice su za čovjeka bile velike i teške. U znoju lica svoga mora raditi, živjeti, ali i umrijeti u svojim grijesima. Nebo je bilo ztvoreno.

Ovdje se krije odgovor zašto nekad i zašto danas, prilazimo Kristu i Blaženoj Djevici Mariji. Braćo i sestre, čitajući Sv. Pismo – Riječ Božju pitamo se: O kome više govori Sv. Pismo, o Bogu ili o čovjeku? Moramo ustvrditi: •Glavni sadržaj Svetoga Pisma je čovjek. •Ali središte Svetoga Pisma je Marija i Isus.

Njihova je misija spasiti čovjeka. Otvoriti nebo. A tada se otvara put od grešnika do baštinika. I to čini Ona koja je ostala prijatelj Boga i Ljudi. •Ona koja je ostala oko slijepcu. •Ona koja je ostala noga bogalju. •Ona koja je ostala naša Majka. •Ona koja je ostala naša suotkupiteljica. •Ona koja je ostala naša luka spasa.

S njezinim rođenjem otvara se prva stranica Novoga Zavjeta. Počela je s Bogom i završila je s Bogom.

 

 Bog joj podari život bez grijeha. A ona postaje i ostaje Bezgrešna. •Po njoj je došao onaj koji će imati hrabrosti osuditi zlo, ali i otkupiti čovjeka od grijeha. •Došao je onaj koji će navijestiti evanđeosku istinu o Bogu i čovjeku. •Došao je onaj koji će imati tjelesnu i duhovnu hrabrost. •Došao je onaj koji koji će navijestiti Božje milosrđe i uspostaviti civilizaciju ljubavi i naviještati da je Bog Ljubav.

Ali po Njemu, došli su i novi ljudi, koji neprestano svlače starog grešnog i oblače novog čovjeka. Svi novozavjetni ljudi mogli su osjetiti tako jako novi život, život koji ulazi u naš život. •A s Njime se i naš život mijenja, jer prenosi život duha. •Čovjekov duh s Kristom postaje najveća snaga svijeta.

Svatko je od nas osjetio u neke dane svoga života tajnstvenu snagu. Ali svatko je osjetio i dane kada je vladala duhovna suša. Pogledajmo današnje Evanđelje u kojem Isus Pita Petra: „Što govore ljudi, tko je Sin Čovječji?“ Jedni da je Ivan Krstitelj; drugi da je Ilija; treći opet da je Jeremija ili neki od proroka.“ A Petar ustvrdi. „Ti si Krist – Pomazanik, Sin Boga živoga.“ •Na ovakvu Petrovu izjavu o Isusu, uslijedila je Isusova izjava: „Ti si Petar- Stijena i na toj stijeni sagradit ću svoju Crkvu, i vrata je paklena neće nadvladati.Tebi ću dati ljučeve kraljevstva nebeskog, pa što god odriješiš na zemlji bit će odriješeno na nebesima....“

Veličanstvena je ovo razmjena snage duha. Veličanstveno ulaženje Isusa u život Petrov. Veličanstvena je razmjena snage Božjeg Duha po Majci Božjoj i Isusu Kristu s nama koji otvaramo svoju dušu i svoje srce, sve od Petrovih dana do danas. Bože tebi hvala! Majko Božja, tebi hvala!

Župnik Matija