SREBRENI JUBILJEJ BRAČNOGA SAVEZA


Dana 2. kolovoza 2016. baračni par MIRKA JURKIĆA i MANDE r. TIPURA proslavio svoj SREBRENI JUBILEJ - dvadeset pet godina braka. U prisutnosti  svojih kumova Bože Barišića i Luje r. Marković, djece i najužih prijatelja od djece slavljena je svečana sveta misa u našoj crkvi u 17:00 sati.

Jubilarcima čestitamo!