KANONSKA VIZITACIJA U NAŠOJ ŽUPI

Prema odredbama crkvenoga prava Biskup u svom Pastirskom pohodu svake četiri godine dolazi u svaku Župu u svojoj biskupiji, susresti se s vjernicima u svečanom EUHARISTIJSKOM SLAVLJU, te s predstavnicima Župe i Župnikom na radnom sastanku. Naš Nadbiskup UZORITI KARDINAL VINKO PULJIĆ, u našoj župi boravio je 16. studenoga 2015. u popodnevnim i večernjim satima. Protokol Pastirskog pohoda ranije je utvrđen ovim redosljedom: oko 14:00 sati Kardinal u pratnji Tajnika i Župnika obišao je groblja i tri kapele na području Župe: Ivana Pavla II, Svetoga Ante i Sv. Marka. U oba groblja Kardinal je zajedno sa Župnikom molio za pokojne Župljane koji počivaju u tom groblju. Iza pohoda groblju Kardinal je s Tajnikom vizitirao Matične knjige  i sve ostale knjige našega Ureda koje su po crkvenom zakonu i odredbi Vrhbosanskog ordinarijata određene da se uredno vode i čuvaju.
U 17:00 sati Kardinal je zajedno s vjenicima služio sv. Misu.


Na početku Svete Mise Kardinala je pozdravio Župnik - pozdravni govor donosimo u cijelosti:

Uzoriti Oče Kardinale!

Kao Župnik ove župne zajednice, želim Vam iskazati poštovanje i ljubav u ime svih njezini članova.
Zaista kad god se Župna zajednica uspije okupiti na Euharistijsko slavlje, a još ako ga predvodi Nadpastir onda ima razloga klicati: „Velika nam djela učini Gospodin, opet smo radosni" (Ps 126,3).

Svaki dolazak Petrovoga nasljednika prihvaćamo kao dar Dobroga Pastira koji u ljubavi i dobroti predvodi svoje stado.
Radujemo se Vašoj očinskoj riječi potpore i duhovnoga poticaja. Vidimo ih kao dar same Božje blizine, kao smjernice za daljnji život i rad u majčinskom krilu Vrhbosanske crkve i Svete Crkve katoličke.

Uvijek je to znak nove nade koja nas potiče na izgradnju zajedništva u ovoj mladoj župi koja pokušava uhvatiti korak žive i dobro organizrane Kristove zajednice.

I dok stojite pored naših nebeskih zaštitnika sv. Petra i Pavla, želimo Vam isprostiti i hrabrost i snagu Duha dok predvodite i blagoslivljate ovu Župnu zajednicu.
Dobro došli k svojima.

******************
Nakon Župnikova pozdrava, Kardinala je o DUHOVNOM I PASTORALNOM  životu naše župne zajednice izvijestila prof. IVANA AGATIĆ - izvještaj donosimo u cijelosti:


 Uzoriti oče Kardinale!

Pozdravljam Vas u ime svih župljana naše župne zajednice. Ovim putem ukratko ću Vam izložiti presjek našega pastoralno-duhovnoga života.

Prema najnovijim župnim statističkim podacima, Župa Novo Selo-Balegovac ukupno broji 402 obitelji (237 domicilnih obitelji, 165 obitelji u inozemstvu). Prosječan broj članova po domicilnoj obitelji iznosi 3,4 člana, a prosječna starost domicilnih župljana je 44 godine.

            Navedeni podaci uvelike su odredili smjer djelovanja naše Župe. Uočili smo veliku potrebu za poticanjem rađanja djece. Stoga je jedan od prvih pokrenutih projekata bio projekt Fond za bebe. Ovim projektom nastojali smo obiteljima pružiti jednokratnu financijsku pomoć.

            Osim materijalnoga djelovanja, problematici smanjenoga nataliteta pristupljeno je i na duhovnoj razini kroz projekt Zavjet za život. Navedeni projekt odnosi se na slavljenje svete Mise i klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom svakoga osmoga u mjesecu.

            Iako nas je sve manje, što pokazuju i statistički podaci, duhovni život naše zajednice ostavlja sve više ploda. Prošle godine održano je nekoliko duhovnih obnova za razne zajednice. Zadovoljavajući je i dolazak župljanja na svetu Misu (55,6% župljanja dolazi redovito, 11,1% dolazi povremeno, 9,7% ne dolazi zbog bolesti ili starosti, 23,6% ne dolazi nikako).

            Duhovnu razinu djelovanja potičemo i u našoj novoosnovanoj Biblijsko - Molitvenoj zajednici „sv. Pavla“ projektom Časoslov za narod. Župa je o svom trošku članovima Molitvene zajednice kupila Časoslov za Božji narod. Na ovaj način nastojimo uvesti i razviti svakodnevnu zajedničku obiteljsku molitvu. Božanski časoslov zajednica moli na svojim mjesečnim susuretima svakoga 25. u mjesecu. U listopadu i svibnju zajednički se moli večernja molitva, u Adventu zajednička jutarnja, a kroz korizmeno vrijeme dnevna molitva božanskog časoslova.

Kako bi u našim obiteljima što više zaživjela Božja riječ uveli smo i projekt Velika Biblija, tj. dijeljenje Biblije svim članovima velikoga zbora, vijećnicima, suradnicima te svakoj generaciji prvopričesnika. Treća je godina za redom kako je organizirana sakramentalna katehizacija za sve uzraste do osmoga razreda, listopadske i svibanjske pobožnosti, tečaj priprave za brak te razna hodočašća (Marija Bistrica, Komušina,...). Veliki napredak ostvaren je u radu Velikoga župnoga zbora kojega predvodi gospođa Ljubica Ćulap i Maloga zbora kojim ravna gospođa Janja Iličević, a osnovan je prije dvije godine. Također, školovali smo novu sviračicu, gospođu Božicu Kovačević, a posljednjih nekoliko mjeseci pridružio nam se i Franjo Iličević kao vokalno-instrumentalna pratnja.

Naše nedjeljno euharistijsko slavlje, uz glazbu uvijek slavi i veliča osam osposobljenih liturgijskih čitača te grupacija muških ministranata podijeljenih u šest skupina, dok su za pripremu i uređenje sakralnoga prostora zaslužne naše djevojke koje djeluju u deset skupina. Bogu smo zahvalni što od ove godine imamo i novo duhovno zvanje. Naime, naš Mario Udovičić nedavno se pridružio Redu propovjednika, tj. domnikancima.
           U našoj župnoj zajednici djeluje i Samaritanska zajednica osnovana koncem 2013. godine, s ciljem pastoralnoga i caritativnoga djelovanja. Rad Samaritanske zajednice usmjeren je prema starim i nemoćnim župljanima. U najvećoj mjeri radi se o osobama koje su ostale same jer su njihova djeca odselila izvan prostora Bosne i Hercegovine te nisu u mogućnosti voditi normalan život. Stoga im Samaritanci nastoje pružiti što bolju caritativnu skrb za najsiromašnije, sociljalno caritativnu skrb za osamljene, medicinsku skrb za slabo pokretne i bolesne osobe i pastoralnu skrb za sve starije osobe u Župi. Zajednica organizira dva puta godišnje euharistijsko druženje u sveta Vremena, a za potrebe rada Samaritanske zajednice osnovana je Fondacija.

Prilikom posljednjega blagoslova kuća, po prvi puta, obitelji su dobile potpuni financijski i statistički izvještaj za 2013./2014. godinu iz kojeg se vidi redovita potpora naših župljana za održavanje i izgradnju naše pastoralnog centra. Na taj način omogućen im je uvid u sva ulaganja, doprinose i pastoralna djelovanja naše Župe.

U posljednje vrijeme nastojimo uključiti što više mladih u život i rad naše župne zajednice. Osim sportskih aktivnosti i sve češćih putovanja na susrete mladih koje organizira Sarajevo, započeli smo i s određenim projektima. U suradnjh s Centrom za mlade i moju osobnu koordinaciju, krajem mjeseca šaljemo pet djevojaka na vikend formaciju animatora. Također, započeli smo s volonterskim osposobljavanjem mladih kroz tzv. Školu volonterizma, a prvu volontersku akciju započinjemo već krajem ovoga tjedna.

Uzoriti Kardinale, hvala Vam što ovoga dana boravite s nama u našoj župnoj zajednici kao pastir ovoga stada i što ćete za nas žive i sve pokojne prikazati svetu misu.

Ivana Agatić

********************

Uzoriti Kardinal u svom obraćanju Župnoj zajednici i Župniku istaknuo je tri važne poruke:

-  U prvoj je istaknuo - Smisao i važnost KANOSKE VIZITACIJE u župi. Tada se ima prilika susreta, molitve i razgovora kao i uvida u Duhovno pastoralni rad jedne Zajednice. Stječe se uvid i u materijalno upravljanje sredstvima Župne zajednice te kakvo je vođenje i čuvanje svih kniga (20) koje su propisane Crkvenim pravom i odredbama mjesnog Ordinarija.
- U drugoj poruci Kardinal je povezao sva mjesna iskušenja Župne zajednice u vremenu u kojem živi s iskušenjima Izabranog Božjega naroda u vremenima braće Makabejaca prema dnevnom liturgijskom čitanju.
- U trećoj poruci Kardinal otkriva svjetlo vjere kršćanskim očima, baš onako kako je to učinio Isus slijepcu koji mu seobraća u dnevnom liturgijsko čitanju toga dana, riječima: "Isuse Nazarećanine, Sine Davidov, smiluj mi se!" 
U završnim riječima svojih poruka, Kardinal je istaknuo radost služenja EUHARISTIJSKOG SLAVLJA za sve žive članove ove Župne zajednice ovdje okupljene ili u Duhu zajedništva negdje daleko u svijetu. Svoje Misne nakane Kardinal upućeje Kristu, Dobrom Pastiru, za sve pokojne članove ove Zajednice.

***********************

Nakon sv. Mise uslijedio je radni sastanak Kardinala i predstavnika Župne zajednice.
Na sastanku ing. MIROSLAV IVANKOVIĆ podnio je sljedeći izvještaj: 
  


Gosp, Kardinal Vinko Puljić
Nadbiskup Vrhbosanski 

PREDMET:Izvješće ekonomskog vijeća o vođenju financija Župe kao i o izvršenim
građevinskim radovima u Župi za period 2014-2015.g.

Uzoriti Kardinale, čast mi je u ime ekonomskog vijeća Župe pozdraviti Vas i podnijeti Vam izvješće o vođenju župskih knjiga kao i izvješće o izvedenim građevinskim radovima tijekom 2014-2015.g.

1. FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

Ekonomsko vijeće ima zadaću vođenja podataka o primicima i izdacima četiri župske knjige:

a. Knjiga dijecezantskih kolekti
b. Knjiga mrtvačke milostinje
c. Knjiga fond BEBE i
d. Knjiga Crkveni računi
e. Knjiga doprinosa za crkvene potrebe - Investicije.

U niže navedenoj tablici sumirani su konačni financijski izvještaji za period 2014-2015-g. što Vama osobno prilažemo

VRSTA KNJIGE VIII/2013-2014 i 2015  u kojima je iskazan primitak i izdatak

Dijecezantske kolekte
Mrtvačke milostinje
Fond BEBE
Crkveni računi i računi investicija

GRAĐEVINSKI RADOVI - Građevinski radovi u 2014.g.

* Izvršena zamjena svih klasičnih rasvjetnih tijela s štedljivom LED-rasvjetom
* Izvršeno ozvučenje crkve
* Urađen sistem centralnog grijanja s automatskom regulacijom temperature Crkve, kuće i sportske dvorane
* Izgrađeno spremište za ugalj
* Zamijenjena neispravna automatika toranjskih zvona i satova
* Djelomični unutarnji radovi na Župnoj kući

GRAĐEVINSKI RADOVI - u 2015.g.

* Izvršena rekonstrukcija instalacija za ozvučenje Crkve
* Izvršeno spajanje oluka Crkve na temeljni uzemljivač
* Izvršena rekonstrukcija bakrenih opšava u krovištu oba tornja
* Ugrađena termoizolacija u krovištu Crkve
* Izvršena rekonstrukcija spojeva Crkvenih granitnih okapnica
* Izgrađena nadstrešnica nad ulaznim vratima u Sakristiju
* Izvršena dogradnja gromobranskih instalacija Crkve
* Izgrađena nova odvodnja oluka lijeve strane Crkve i sanacija oštećenih odvoda
* Posađeno 170 sadnica žive ograde s lijeve strane i iza Crkve 
* Izvršena rekonstrukcija stepeništa Sakristije
* Izvršeno oblaganje termičkom i akustičkom izolacijom trojih vrata prema tornjevima Crkve
* Izvršena priprema zemljišta iza Crkve za sadnju voćnjaka i posađeno 200 kom sadnica
* Ispred Crkve pripremljeno potpuno novo zemljište i posađeno 112 komada ruža
* Zamijenjena ulazna vrata u Sakristiju

Izvođenju svih građevinskih zahvata prethodile su konzultacije Župnika s članovima župskog ekonomskog vijeća a rađeno je po sljedećim principima:

* Da bude energetski učinkovitije od prethodnog npr,
* sustav centralnog grijanja
* ugradnja termoizolacija u svim objektika - krovište Crkve, sportske dvorane i krovište Župnoga ureda
* zamjena klasičnih žarulja LED-rasvjetom itd.
* Da budu zadovoljeni sigurnosno-tehnički zahtjevi npr,
* gromobranske instalacije (nepotpuno završene gromobranske instalacije Crkve bile su uzrokom kvara automatike toranjskih zvona i satova) Izgrađena potpuno nova podzemna i krovna gromobranska instalacija osim krovišta tornjeva.

* Iz same funkcionalne potrebe npr,

* ozvučenje Crkve - nova instalacija napojnih signalnih kablova zbog neadekvatnog presjeka. Postavljeno i novo vanjsko ozvučenje

 ŽUPSKE STATISTIKE

Župske statistike s demografskim, pastoralnim, socijalnim i matičnim podacima Župe u prilogu.
DEMOGRAFSKI, PASTORALNI, SOCIJALNI I MATIČNI STATISTIČKI PODACI ŽUPE NOVO SELO-BALEGOVAC.pdf

******************

Nakon Financijskog izvještaja ing. Miroslava Ivankovića, Izvještaj o radu Caritasa i Samaritanske zajednice podnijela je gospođa SPOMENKA IVANKOVIĆ - izvještaj donosimo u cijelosti:

Uzoriti Oče Kardinale!

Na prostoru župe Novo Selo - Balegovac osnovana je prije dvije godine „SAMARITANSKA ZAJEDNICA“ koja u svom programu rada ima sljedeće odrednice:

-          Caritativnu skrb za najsiromašnije osobe

-          Socijalno – caritativnu skrb za osamljene osobe

-          Medicinsku skrb za slabo pokretne i bolesne osobe

-          Pastoralnu skrb za sve starije osobe u Župi

 Caritativna skrb za siromašne osobe
Zajednica na skrbi ima 20 osoba kojima se pruža: materijalna pomoć u hrani i odjeći, medicinska u lijekovima, dovoz i odvoz na preglede u Dom zdravlja vozilom koje posjeduje Samaritanska zajednica, mjerenje tlaka, masnoće i šećera u krvi u njihovoj kući. Ova grupacija može zatražiti pomoć svih vrsta u svako doba dana ili noći.

 Socijalno - caritativna skrb za osamljene osobe
U grupi osmaljenih, ali ne i siromašnih Zajednica ima 60 osoba. Većina tih osoba je osamljena i treba tjednu socijalnu skrb radi socijalizacije, nekima koji su bolesni pružaju se medicinske usluge: mjerenja tlaka, šećera i masnoće u krvi, donošenje lijekova ili odvoza k liječniku ili čišćenje životnog prostora, ali oni to plaćaju jer imaju negdje djecu u svijetu. Ova grupacija ima pravo na socijalizaciju kroz kućnu posjetu i razgovor dva puta mjesečno ali može zatražiti pomoć u okviru svojih materijalnih mogućnosti iz svih ostalih navedenih područja.

Madicinska skrb za slabo pokretne i bolesne osobe
U ovu grupaciju spadaju svi koji su članovi Župe, a njima se posreduju raznorazna pomagala iz područja medicinske skrbi kao i posredovanja liječničkih pregleda kući ili u Domu zdravlja. Pružanje skrbi se u većini slučajeva ne naplaćuje, osim ako oni koji to mogu oni podupiru rad Zajednice.

 Pastoralna skrb za sve starije osobe u Župi
U organizaciji Samaritasnke zajednice i u koordinaciji sa Župnikom dva puta godišnje sve starije osobe u Župi u Župnoj crkvi imaju svoje POKORNIČKO, EUHARISTIJSKO slavlje te SLAVLJE SAKRAMENTA BOLESNIČKOG POMAZANJA.
Poslije svakog sakramentalnog slavlja u Župnoj dvorani imaju svoju zakusku i druženje u Župnoj dvorani. Na ovu sakramentalnu skrb Zajednica dovozi sve slabo pokretne osobe.
Kao Voditeljica zajednice svoje odrednice koordiniramo grupacije koje određuje Župno Ekonomsko vijeće sa Župnikom.
Voditeljica koordinira sa Župnikom zatraženu sakramentalnu skrb koja je vanredno potrebna na terenu.

Voditeljica jednom tjedno osigurava dežuru u svom uredu u Pastoralnom centru (srijeda od 10:00 do 12:00 sati) za sve Župljane koji žele razgovarati iz područja caritativno socijalne skrbi

 Hvala Vam što ste strpljivo saslušali prikaz rada naše Samaritanske zajednice.

 Spomenka Ivanković, voditeljica

 

******************

Kardinal sa Župnikom i tajnikom u obilasku grobalja i Kapela na prostoru Župe.