Franjo, nastavi pjevati pjesmu Božjoj ljubavi

Govor na sprovodu Franje Kovačevića (10.1.2023.)

Poštovana rodbino, dragi župljani i prijatelji pokojnog Franje, svima vama izražavam iskrenu sućut.

O Franji želim danas govoriti onako kako je Pavao govorio o profilu jednog kršćanina i kršćanske zajednice. njegov protekli i budući život gledam: Franju kao kršćanina, Franju kao čovjeka molitve, Franju kao katolika koji redovito sudjeluje u božanskoj liturgiji, Franju kao čovjeka vjere i Franju kao čovjeka ljubavi prema Bogu i bližnjemu.

Franjo je kršćanin

Rim 7, 18-25: Kršćanska braćo i sestre, poslušajte, kako je Pavao izložio kršćanina kao novu sliku Božju, i kao takav, on je graditelj novog Božjeg svijeta. Drugim riječima, Pavao izlaže profil jednog kršćanina, a time i kršćanske zajednice u ovome svijetu.

Budući je kršćanin novo stvorenje, načela njegova života moraju odgovarati njegovoj naravi. On se više ne može vladati samo po želji tijela, jer je dijete Božje. Ako tako nije on je jadan čovjek.
         Ako razumije da mu je  BOG, OTAC on može uskliknuti „Hvala Bogu“. I takav je, dobra slika Božja. Zašto?

Jer, kršćanska je stvarnost nagomilana sila opremljena ljudskom i božanskom snagom, koja po sebi teži da se upotrijebi iako se tijelo često opire.

Pavao kao da i ovdje želi reći „... živite dostojno poziva kojim ste pozvani.“ Ustvari, dostojno živi svoj poziv onaj koji je na Kristovom PUTU, „jer Gospodin ravna našim koracima“ (Ps 36,23). Tu se mora osjetiti snažna veza između kršćanskog nauka i života, između vjere i djela, tj. vanjskog i unutarnjeg čovjeka. A ljubav je uvijek nadnaravna poveznica koja daje sigurnost jedinstvu.

Franjo je čovjek molitve

Rim 8, 26-30: Pavao, slijedeći Isusa i po običaju prvih kršćana, često preporučuje kontinuitet molitve. U svojim poslanicama i sam ističe kako moli bez prestanka za vjernike, tražeći da i oni mole za njega, ali i jedni za druge. Posebna je radost molitve za grešnika i bolesnika. Molitvom se moli za rast u vjerničkom životu, ali i za uklanjanje izvanjskih i unutarnjih prepreka društvenog blagostanja.
           Pavlu je osobito draga zahvalna molitva koja mora pratiti svako djelovanje, posebice blagovanje.
           On sam započinje sve svoje poslanice molitvom, želeći da one drže životnim i kršćanske suodnose.

Franjo je katolik koji slavi redovito nedjeljnu liturgiju

Sama Euharistija je najljepša molitva zahvale i duša je liturgijskih sastanaka, na kojima se braća kršćani međusobno izgrađuju nadahnutim pjesmama, jer kršćanska molitva ima svoje izvorište u Duhu Svetomu.
         Takvoj molitvi, Pavao jamči uspješnost prisutnošću Duha Kristova u kršćaninu po kojemu se on sinovski obraća Ocu, dok sam Krist, zdesna Bogu, posreduje za nas.
         Takav molitelj treba znati da onima koji ljube i slave Boga sve ide na dobro. Ako razumijemo da je Krist, slika Božja u prvom stvaranju, došao da novim stvaranjem vrati palom čovječanstvu sjaj te božanske slike potamnjene grijehom, onda to Kristovo ostvarenje gledamo dok utiskuje čovjeku još ljepšu sliku sina Božjega, koja novom čovjeku vraća ispravnost moralnog suda, i pravo na slavu koju je grijehom izgubio.

Franjo je čovjek vjere u spasenje i vječni život.

Uskrsna slava, vlastita Kristu kao slici Božjoj, sve više prožima kršćanina do dana kada će i samo njegovo tijelo biti njome zaodjenuto na sliku nebeskog čovjeka. A sam Bog je sve upravio na slavu namijenjenu svojim odabranima, za koju su pozvani na vjeru, opravdani po krštenju i kojom su već sada na neki način unaprijed zaodjenuti.

Frano je čovjek ljubavi prema Bogu i bližnjemu

Rim 8, 31-35: Pavao, nakon što je ustvrdio, ostvareno i dokazano spasenje, pjeva pjesmu Božjoj ljubavi. Više nema nikakve sile u svemiru koja bi mogla preokrenuti Božji plan ili ga onemogućiti. I to je razlog da Pavao s neopisivim veseljem i sigurnošću zapjeva pjesmu pobjedonosnoj Božjoj ljubavi.    

Ona je jača nego išta na svijetu, a već je u našim srcima. Njegov usklik: „Tko će optužiti izabranike Božje? Tko će nas rastaviti … od ljubavi Kristove…? Krist Isus umrije, što više i uskrsnu , on je zdesna Bogu, on se upravo zauzima za nas!“ Pavao u tom duhu gleda kršćane pred Božjim sudom. Svud naokolo stoje njihovi tužitelji.

Ali koja im korist, Bog opravdava i oslobađa.
Franjo, dok ti zahvaljujem za sve što si kao kršćanin učinio za ovu kršćansku zajednicu i za mene osobno želim Ti sretan put na Božji sud.
Uđi u radost Stvoritelja svog.
Amen i Zbogom