IZAĐITE NA IZBORE.... IZAĐITE NA IZBORE...

 

DRAGI PRIJATELJI!

IZAĐITE NA IZBORE: "OVO JE NAŠA ZEMLJA"!

Ne dopustite da o našem NARODU I NAŠOJ ZEMLJI odlučuju oni koji su i u ratu, i u miru TRGOVALI I NARODOM, I ZEMLJOM.
Ne dopustite da umjesto Vas sutra odlučuju o narodu i našoj zemlji isti ti "LAŽNI I LICEMJERNI VOŽDOVI".