PETAR I PAVAO UTEMELJILI KRŠĆANSKU CIVILIZACIJU


Župa Novo Selo-Balegovac, slavila trodnevno DUHOVNO SLAVLJE u znak zahvale utemeljiteljima kršćanske civilizacije, apostolskim prvacima i zaštnicima ove Župe. Župnu zajednicu koja slavi MOLITVENIM SLAVLJEM svoju apostolku vjeru u večernjim satima krune SVETIM MISNIM slavljem svećenici: vlč. Matije Šimić, župnik; fra Velimir Bavrka, župnik; vlč. Mirko Ikić, župnik.
A sam svečarski dan PETROVA slavljen je s dvije sv. Mise koju su predvodili: vlč. Matije Šimić, župnik i preč. Jakov Filipović, župnik i dekan ove dekanije.
U svečanom sv.Misnom slavlju koje je slavljeno u 11:00 sati preč. JAKOV FILIPOVIĆ istaknuo je osobitosti dvojice apostolskih prvaka i njihove zasluge u oživotvorenju KRISTOVE CRKVE, ali i odgovornost za Petrovu Crkvu svih nas današnjih vjernika.
Nakon liturgijskog slavlja, vjernici su liturgijskoj radosti pridodali svoju radost zajedničkim druženjem na „platou“ ispred župne crkve.