Treća nedjelja došašća: Dan Caritasa, 16. prosinca 2018.

Poruka predsjednika Caritasa BiH kardinala Vinka Puljića uz Nedjelju Caritasa u BiH
Vjera, ako nema djela, mrtva je u sebi, a djelima se vjera usavršuje! (Jak 2, 17.23)

Dragi prijatelji i dobročinitelji Caritasa!
Već je ustaljeno da Treću nedjelju došašća doživljavamo kao nedjelju djelotvorne ljubavi, kao Nedjelju Caritasa. To ne znači da druga vremena i nedjelje nisu za to prikladni. Ovom nedjeljom želimo probuditi svijest i odgovornost prema daru vjere, koja je usađena u naša srca sakramentom krštenja. Taj dar vjere je predan u ruke roditelja, a kasnije vjeroučitelja i pastira u župnoj zajednici kako bi pomogli djeci i mladima rasti u toj vjeri. Sva liturgijska slavlja tijekom godine odgajaju sve krštenike u Crkvi u osobnom vjerničkom rastu i u opredjeljenju za Krista, posebno u ovoj godini, koja je prema odluci biskupa BiH posvećena misijskoj animaciji i donošenju Evanđelja svima. Uz brojne načine kako rasti u vjeri, posebno je snažna i uočljiva djelotvorna ljubav kojom pokazujemo i svjedočimo svoju vjeru.

Papa Benedikt XVI. u enciklici Bog je ljubav kaže kako je ljubav prema bližnjemu ukorijenjena u ljubavi prema Bogu (br. 20). To je zadaća svakog pojedinog vjernika, ali i cijele crkvene zajednice. Ako vidiš ljubav na djelu, vidiš Trojstvo, kazao je sv. Augustin. U Djelima apostolskim stoji: “Svi prigrliše vjeru i bijahu združeni i sve im bijaše zajedničko” (Dj 2,44-45). Tu je neka vrsta definicije Crkve prianjanje uz apostolski nauk, zajedništvo, lomljenje kruha i molitva (usp. Dj 2,42).

Uz ovu Nedjelju Caritasa želim uprisutniti nekoliko važnih područja za ova važna vremena, kako bi svaki krštenik djelima pokazao i živio svoju vjeru:

1. Solidarnost

Jedino kršćanskom ljubavlju možemo nadvladati sebičnost koja je otuđila ljude i odijelila jedne od drugih, te u javnosti nametnula vrednote koje ruše zajedništvo i ubija potrebu za međusobnu ljubav. Papa Pavao VI. u enciklici Populorum progressio kaže: “Univerzalna solidarnost za nas je ne samo činjenica i dobrobit, nego i dužnost (br. 17)”. Kolika je tek dužnost solidarnosti u međusobnim odnosima u malim zajednicama, počevši od obitelji i svake druge zajednice. Bez duha solidarnosti nema svjedočenja vjere ostvarene u ljubavi prema bližnjemu.

2. Briga za osamljene

U ovom poratnom vremenu sve je više samaca u kućama, a koji pate u svojoj samoći ne samo radi fizičkih i drugih potreba. Nema teže boli u duši od odbačenosti i napuštenosti od ljudi i zajednice. Ne smije se smetnuti s uma kako je svaki čovjek socijalno biće. Kada te tvoji najbliži zaborave, bol je duboka i teška. Zato uz ovogodišnju Nedjelju Caritasa želimo probuditi našu kršćansku svijest i odgovornost, te pokazati širinu ljudskog i kršćanskog srca za čovjeka koji kuca na naša vrata. Treba moje vrijeme, moje srce i moje uho kako bi se približili čovjeku samoće i napuštenosti i kako bismo što bolje razumjeli njihovu bol, te im ublažili i olakšali patnju pokazujući bratsku i sestrinsku ljubav.

3. Borba s raznim ovisnostima

Sve je uočljivije razmišljanje kako je ovisnost postala normalna stvar u današnje vrijeme i u našem bližem i daljnjem okruženju. Takav stav pravda se riječima kako svi tako rade, a zašto ne bih i ja činio isto. Tako čovjek gubi svoje dostojanstvo i nesposobnost biti čovjek zdravog društva i kvalitetne komunikacije. Pozvani smo pomoći današnjem čovjeku, a čije je služenje slobodom ugroženo brojnim sadržajima: razna opojna sredstva, kompjuterska pomagala, mobiteli, igre na sreću itd. Mnoge su osobe, a preko njih i njihove obitelji, urušene jer se sva ta negativnost uvukla duboko u srca ljudi. Brojni su napušteni od svih onih koji su pozvani i koji im trebaju pomoći.

4. Indiferentizam

Umornost od života i nezainteresiranost za život činjenice su koje opterećuju današnjeg čovjeka. Boga su napustili i odstranili iz svojih života. Žive kao da Boga nema, kao da ne postoji Božji zakon. U takvoj situaciju svoj prilog daju medijski i brojni sadržaji koje ne zanimaju duhovne vrijednosti, duhovni sadržaji kao i pozitivni pristupi prema životu. Činjenica je kako se ljudi sve više otuđuju jedni od drugih. Nikada više nismo imali sredstava za komuniciranje, a nikada se više ljudi nisu udaljavali jednih od drugih gradeći međusobne zidove razdvojenosti. Sve je manje ljudskih razgovora i kvalitetnih ljudskih komunikacija.

5. Podjela dobara

Nitko nema previše. Onaj koji ima puno ponaša se kao da mu još više treba. Međutim, nitko nije tako siromašan da nema što pružiti i posvjedočiti svoju kršćansku ljubav. Nitko nije tako bogat da mu bližnji ne treba. Mi jedni druge trebamo, jer nas je Bog stvorio kao socijalna bića koja su upućena jedna na druge. Zato uz ovogodišnju Nedjelju Caritasa molimo se na karitativne nakane i skupljamo naš doprinos za one kojima je potrebna naša pomoć i naša konkretna potpora. Želimo i ove godine rasti u ljubavi i svojim konkretnim djelima svjedočiti svoju osobnu vjeru. Postanimo i ostanimo duhovna i materijalna potpora karitativnom poslanju Crkve u svome bližem i daljem okruženju.

6. Borba oko pravednosti i mira

Papa Benedikt XVI. u enciklici Ljubav u istini u uvodu kaže: “Ljubav je izvanredna snaga koja potiče osobe da se hrabro i velikodušno založe oko pravednosti i mira. Ona je snaga čiji je izvor u Bogu, vječnoj Ljubavi i posvemašnjoj Istini”. Uz ovogodišnju Nedjelju Caritasa želim probuditi zauzetost svakog osobno i sve zajedno oko izgradnje boljeg i pravednijeg društva u kojem će svaka osoba moći živjeti svoje dostojanstvo, slobodu savjesti i odgovornost u konkretnom društvu. Time ćemo postati odgovorni graditelji pravednog mira. Ne gradimo mir mržnjom i oružjem, nego ljubavlju u pravednošću.

Brojna su područja na kojima možemo i trebamo pokazati svoju svjedočku vjeru. Ali za ovu godinu neka rečeno bude samo dio izazova za svakoga od nas, kako bi kroz svoju djelotvornu ljubav i karitativni rad doprinijeli ozdravljanju bolesnog razmišljanja i ponašanja u našem konkretnom okruženju. Želimo u duhu vjere i kršćanske ljubavi vrednovati današnjeg čovjeka.

Bog koji je ljubav neka nas zahvati svojom ljubavlju kako bi što bolje svjedočili svoju vjeru i tako radosno doživjeli Isusovo rođenje u našim srcima, u našim obiteljima i u našim župnim zajednicama. Na sve zazivam obilje Božjeg blagoslova!

Vinko kardinal Puljić,
nadbiskup metropolit vrhbosanski
i predsjednik Caritasa BiH