OSVRT NA STRATEGIJU RAZVOJA OPĆINE ODŽAK 2011-2020.

Uvažavajući STRATEGIJU RAZVOJA općine Odžak, kao Građanin ove Općine imam neke poteškoće u razumijevanju ove strategije.

  1. Ako Općina Odžak spada u Izrazito nerazvijenu općinu i po mnogim parametrima posljednja je u Federaciji od 78 općina koliko ih ukupno ima, ova STRATEGIJA RAZVOJA jedva gdje daje podršku EKONOMSKOM RAZVOJU Općine u narednih deset godina, što bi u normalnom svijetu bila podloga za DRUŠTVENI RAZVOJ i standard ŽIVOTNE SREDINE.
  2. Kao Građanin ove Općine, molim hrvatsku Javnost da mi pomogne oko razumijevanja ovakvog pristupa izlaza iz stanja Izrazito nerazvijene Općine.
  3. Molim i neka hrvatska naseljena mjesta da mi pomognu pronaći IME SVOGA NASELJA u desegodišnjoj STRATEGIJI RAZVOJA, a osobito molim mještane BALEGOVCA kao najvećeg hrvatskog naselja u općini Odžak.
  4. Strategija razvoja u elaboratu ukazuje na parametre šanse privrednog razvoja, kao i slabosti prostora s kojima se narod Općine susreće, ali nisam našao povezanost tih problema s iskazanim planiranim Projektima. Ako vi pronađete, pošaljite. A ja ću vama uskoro prirediti: kako je ova strategija implementirana kroz 2011;2012 i 2013.

Napomena: Priloženu strategiju razvoja možete u cijelosti izučavati pod istim naslovom na internetu, a njene Projekte prilažem na ovoj stranici:

 

 

STRATEGIJA INTEGRIRANOG RAZVOJA OPĆINE ODŽAK 2011-2020.

 

1. Ekonomski razvoj

ST.C.1; SE.C.1.1.P 1.1.1.1.
Uređenje i rekonstrukcija kanala Bukovica
600.000,00
50.000,00 25.000,00 25.000,00 100.000,00 150.000,00 50.000,00

ST.C.1;SE.C.1.1.P 1.1.1.2.
Uređenje i rekonstrukcija kanala Srnava
861.100,00
30.000,00 25.000,00 25.000,00 80.000,00 130.000,00 140.000,00

ST.C.1;SE.C.1.1.P 1.1.1.3.
Uređenje i rekonstrukcija kanala Jasenovica
200.000,00
20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00 75.000,00 65.000,00

ST.C.1;SE.C.1.1.P 1.1.1.4.
Sanacija i rekonstrukcija hidromelioracione mreže
2.000.000,00
60.000,00 60.000,00 60.000,00 180.000,00 300.000,00 150.000,00 300.000,00

ST.C.1;SE.C.1.1.P 1.1.2.1.
Dovršetak procesa komasacije i uređenja zemljišta
2.500.000,00
50.000,00 50.000,00 50.000,00 150.000,00 300.000,00 600.000,00 150.000,00

ST.C.1;SE.C.1.1.P 1.1.2.2.
Uređenje poljskih puteva
50.000,00
50.000,00 50.000,00 50.000,00 150.000,00

ST.C.1;SE.C.1.1.P 1.1.2.3.
Edukacija poljoprivrednih proizvođača o proizvodnji biomase
25.000,00
2.500,00 2.500,00 22.500,00

ST.C.1;SE.C.1.1.P 1.1.2.4.
Sustav navodnjavanja i odvodnjavanja „Mera“
2.000.000,00
1.000.000,00

ST.C.1;SE.C.1.1.P 1.1.2.5.
Uvođenje sustava protugradne zaštite
50.000,00
25.000,00 25.000,00 25.000,00

ST.C.1;SE.C.1.2.P 1.2.1.1.
Izgradnja infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Sjever u Odžaku - Dujića Lug
7.000.000,00
279.000,00 700.500,00 700.500,00 1.680.000,00 420.000,00 1.260.000,00

ST.C.1;SE.C.1.2.P 1.2.1.2.
IzradaRegulacijskog plana za izgradnju Poduzetničke zone Jug
30.000,00
15.000,00 15.000,00 15.000,00

ST.C.1;SE.C.1.2.P 1.2.2.1.
Edukacija i prekvalifikacija nezaposlenih
110.000,00
66.000,00

ST.C.1;SE.C.1.2.P 1.2.2.2.
Edukacija nezaposlenih osoba o aktivnom načinu traženja zaposlenja
30.000,00
30.000,00

ST.C.1;SE.C.1.3.P 1.3.1.1.
Rekonstrukcija i uređenje lokalne ceste Doljani –Bukovica
180.000,00
10.000,00 10.000,00 20.000,00

ST.C.1;SE.C.1.3.P 1.3.1.2.
Rekonstrukcija i uređenje lokalne ceste Lužnjani –Tetima
150.000,00
10.000,00 20.000,00 30.000,00 15.000,00 5.000,00

ST.C.1;SE.C.1.3.P 1.3.1.3.
Rekonstrukcija i uređenje Stare svilajske ceste
80.000,00
10.000,00 10.000,00 20.000,00 20.000,00

ST.C.1;SE.C.1.3.P 1.3.1.4.
Rekonstrukcija i sanacija ceste Borota-Donja Dubica-Osječak- Novi Grad
720.000,00
30.000,00 20.000,00 50.000,00 670.000,00

ST.C.1;SE.C.1.3.P 1.3.1.5
Izgradnja ceste u MZ Zorice
200.000,00
10.000,00 10.000,00 20.000,00 180.000,00

ST.C.1;SE.C.1.3.P 1.3.1.6.

Izgradnja Sjeverne vezne ceste
600.000,00
20.000,00 25.000,00 45.000,00 25.000,00 30.000,00

ST.C.1;SE.C.1.3.P 1.3.1.7.
Izgradnja kružnog raskrižja sa rasvjetom u centru grada
220.000,00
20.000,00 20.000,00 200.000,00

ST.C.1;SE.C.1.3.P 1.3.1.8.
Rekonstrukcija i uređenje lokalnih cesta i ulica
1.000.000,00
750.000,00

UKUPNO EKONOMSKI RAZVOJ 2011.-2013.:
9.791.000,00
18.806.100,00

591.500,00 1.025.500,00 1.030.500,00 2.647.500,00 - 2.405.000,00 2.935.000,00 - 230.000,00 5.000,00 22.500,00 1.450.000,00 96.000,00

 

************************************

 

2. Društveni razvoj

 

ST.C.2;SE.C.2.1.M 2.1.1.1.
Edukacija zaposlenika u lokalnoj samoupravi
100.000,00
20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00

ST.C.2;SE.C.2.1.P 2.1.1.2.
Izrada Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizacij općinske uprave
3.000,00
3.000,00 3.000,00

ST.C.2;SE.C.2.1.P 2.1.1.3.
Izrada popisa i Plana gospodarenja općinskom imovinom
5.000,00
5.000,00 5.000,00

ST.C.2;SE.C.2.1.P 2.1.1.4.
Nabava GIS tehnologije
150.000,00
150.000,00

ST.C.2;SE.C.2.1.P 2.1.1.5.
Rekonstrukcija i revitalizacija objekta Zgrade općine – Mala vijećnica „Beledija“
800.000,00
182.000,00 182.000,00 300.000,00 90.000,00 75.000,00 TZŽP
 
ST.C.2;SE.C.2.2.P 2.2.1.1.
Nabava sanitetskog vozilaza prijevoz dijaliziranih bolesnika
70.000,00
7.000,00 7.000,00 17.500,00 Dom zdravlja 28.000,00 Zavod za javno zdravstvo 17.500,00

ST.C.2;SE.C.2.2. P 2.2.1.2.
Nabava uređaja za digitalizaciju RTG aparata
50.000,00
5.000,00 5.000,00 12.500,00 Dom zdravlja 20.000,00 Zavod za javno zdravstvo12.500,00

ST.C.2; SE.C.2.2. P 2.2.1.3.
Nabava medicinske opreme za Odjel za dijalizu Županijske bolnice u Odžaku
250.000,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00 50.000,00
110.000,00Zavod za javno zdravstvo 75.000,00

ST.C.2; SE.C.2.2. P 2.2.2.1.
Adaptacija prostora Centra za socijalni rad i materijalno-tehničko osposobljavanje
100.000,00
3.000,00 13.000,00 12.000,00 12.000,00 63.000,00

ST.C.2;SE.C.2.2.P 2.2.2.2.
Nabava plastenika sa pratećom opremom za Kuću nade
20.000,00
2.000,00 2.000,00 18.000,00

ST.C.2;SE.C.2.2.P 2.2.2.3.
Osiguranje zdravstvene zaštite svim osobama sa invaliditetom
3.000,00
3.000,00 Zavod za javno zdravstvo

ST.C.2; SE.C.2.3.P 2.3.1.1.
Rekonstrukcija i uređenje područnih škola
200.000,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00 135.000,00

ST.C.2; SE.C.2.3.P 2.3.1.3.
Rekonstrukcija centralnog grijanja, krova i vanjsko uređenje Srednje škole Pere Zečevića u Odžaku
278.000,00
83.400,00 55.600,00

ST.C.2;SE.C.2.3.P 2.3.1.4.
Modernizacija radiona Srednje škole Pere Zečevića Odžak
72.402,00
36.201,00 36.201,00

ST.C.2;SE.C.2.3.P 2.3.1.5.
Dogradnja dječjeg vrtića
20.000,00
4.000,00 4.000,00 10.000,00 6.000,00

ST.C.2; SE.C.2.3. P 2.3.2.1.
Nabava pokretnog poligona sa pripadajućom opremom
25.000,00
10.000,00 10.000,00 7.500,00 7.500,00 AMK

ST.C.2;SE.C.2.3.P 2.3.2.2.
Školski preventivnip rogramsuzbijanja zlouporabe droge
5.000,00
1.250,00 1.250,00
2.500,00 Srednja škola Pere Zečevića 1.250,00

ST.C.2;SE.C.2.4.P 2.4.1.2.
Izgradnja društvenog doma u MZ Gornja Dubica
100.000,00
20.000,00 20.000,00

ST.C.2;SE.C.2.4.P 2.4.1.3.
Adaptacija društvenog doma u MZ Vojskova
20.000,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00

ST.C.2;SE.C.2.4.P 2.4.1.4.
Izgradnja novog objekta Gradske knjižnice
2.000.000,00
20.000,00 30.000,00 50.000,00 100.000,00 200.000,00 270.000,00

ST.C.2;SE.C.2.4.P 2.4.2.1.
Nabavaopreme zarad BKZ Preporod
24.000,00
800,00 800,00 1.600,00 4.800,00 12.000,00 800,00 4.800,00

 ST.C.2;SE.C.2.4.P 2.4.2.2.
Nabavaopreme za rad HKD Napredak
15.500,00
550,00 550,00 1.100,00 3.050,00 7.750,00 550,00 3.050,00

ST.C.2;SE.C.2.4.P 2.4.3.1.
Rekonstrukcija,sanacija i dogradnja sportskih terena i pripadajućih objekata
270.000,00
6.750,00 6.750,00 13.500,00 81.000,00 40.500,00

ST.C.2;SE.C.2.5.P 2.5.1.1.
Završetak radova na izgradnji Vatrogasnog doma
30.000,00
9.000,00 9.000,00 21.000,00Fondacija za održivi razvoj BiH

ST.C.2;SE.C.2.5.P 2.5.2.1.
Deminiranje preostalih kontaminirani h površina
1.300.000,00
225.000,00 225.000,00 450.000,00

ST.C.2;SE.C.2.5.P 2.5.3.1.
Obnova stambenog fonda i infrastrukture za povratnike na području općine Odžak
7.322.000,00
7.322.000,00Fond zaPovratak

UKUPNO DRUŠTVENI RAZVOJ 2011.-2013.:
10.854.902,00
13.232.902,00

257.250,00 72.100,00 98.100,00 427.450,00 150.000,00 524.451,00 804.750,00 225.000,00 193.500,00 1.350,00 - 1.102.901,00 7.425.500,00

 

******************************************************************

 

3. Životna sredina

 

ST.C.3;SE.C.3.1.P 3.1.1.1.
Čišćenje dijela korita, obala i priobalja vodotoka
1.000.000,00
20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00 60.000,00 480.000,00

ST.C.3;SE.C.3.1.P 3.1.1.2.
Uređenje dijela korita, obala i priobalnog pojasa bare Starača
100.000,00
10.000,00 10.000,00 20.000,00 20.000 ,00 20.000,00
40.000,00 Fond za zaštitu okoliša

ST.C.3;SE.C.3.1.P 3.1.1.3.
Izgradnja betonske prelivne brane u bari Starača
20.000,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 MZ Prud

ST.C.3;SE.C.3.1.P 3.1.2.1.
Izrada prostornoplanske dokumentacije općine Odžak
300.000,00
50.000,00 50.000,00 50.000,00 150.000,00

ST.C.3; SE.C.3.1. P 3.1.2.2.
Izrada Lokalnog ekološkog akcionog plana
40.000,00
4.000,00 4.000,00 36.000,00
ST.C.3;SE.C.3.1.P 3.1.2.3.
Izgradnja prihvatilišta za napuštene životinje
30.000,00
10.000,00 10.000,00 20.000,00
ST.C.3; SE.C.3.1.P 3.1.2.4.
Program uređenja planinarskih i brdskih biciklističkih staza
8.500,00
2.550,00 2.550,00 1.700,00 2.550,00 1.700,00 TZŽP

ST.C.3;SE.C.3.1.P 3.1.3.1.
Izrada baze podataka i katastra turističkih potencijala općine Odžak
60.000,00
6.000,00 6.000,00 48.000,00 6.000,00 TZŽP

ST.C.3;SE.C.3.1.P 3.1.3.2.
Edukacija lokalnog stanovništva o pružanju turističkih  usluga u poljoprivrednim domaćinstvima
45.000,00
22.500,00 11.250,00 TZŽP 11.250,00 Služba zaupošljavanje ŽP

ST.C.3;SE.C.3.1.P 3.1.3.3.
Opremanje lovačkog doma na Kadru
37.500,00
18.750,00 LD Fazan 18.750,00

ST.C.3;SE.C.3.1.P 3.1.3.4.
Uređenje strelišta
25.500,00
12.750,00 LD Fazan12.750,00

ST.C.3; SE.C.3.2.P 3.2.1.1.
Izrada Glavnog projekta primarnog kanalizacijskog sustava u ulici RedžePorobića u Odžaku
40.000,00
30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

 ST.C.3;SE.C.3.2.P 3.2.1.2.
Izgradnja primarnog kanalizacijskog sustava u ulici Redže Porobića u Odžaku
600.000,00
40.000,00

ST.C.3;SE.C.3.2.P 3.2.1.3.
Izrada Glavnog projekta primarnog kanalizacijskog sustava u dijelu naseljenog mjestaOdžak-Novo naselje
50.000,00
10.000,00 10.000,00 40.000,00

ST.C.3;SE.C.3.2.P 3.2.1.4.
Izgradnja primarnog sistema prikupljanja i odvođenja otpadnih voda naselja Bukovice
300.000,00
30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

ST.C.3;SE.C.3.2.P 3.2.1.5.
Izgradnja kanalizacijskog kolektora od prečistača do rijeke Bosne
1.030.000,00
30.000,00 30.000,00
500.000,00 Svjetska banka 500.000,00 Fond za zaštitu okoliša

 ST.C.3;SE.C.3.2.P 3.2.2.1.
Sanacija divljih deponija otpada na području općine Odžak
400.000,00
20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00 45.000,00 45.000,00
90.000,00Fond zazaštitu okoliša

ST.C.3;SE.C.3.2.P 3.2.2.2.
Proširenje i uređenje postojeće Privremene deponije otpada u Odžaku
250.000,00
20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 55.000,00
135.000,00 Fond za zaštitu okoliša

ST.C.3; SE.C.3.2.P 3.2.2.3.
Formiranje i izgradnja reciklažnog dvorišta
280.000,00
10.000,00 10.000,00 20.000,00 40.000,00 Fond za zaštitu okoliša

ST.C.3;SE.C.3.3.P 3.3.1.1.
Izrada Glavnog projekta vodoopskrbe naselja Novi Grad (Lještrak) i Vrbovački Lipik
150.000,00
20.000,00 20.000,00 40.000,00
40.000,00Fond zazaštitu okoliša

ST.C.3;SE.C.3.3.P 3.3.1.2.
Izrada Glavnog projekta vodoopskrbe naselja Donja Dubica i Osječak
150.000,00
20.000,00 20.000,00 40.000,00
40.000,00Fond za zaštitu okoliša

ST.C.3;SE.C.3.3.P 3.3.1.3.
Izrada Glavnog projekta vodoopskrbe naselja Gornji Svilaj
150.000,00
20.000,00 20.000,00 40.000,00
40.000 ,00 Fond za zaštitu okoliša

ST.C.3; SE.C.3.3.P 3.3.2.1.
Izgradnja vodoopskrbnog sustava u MZ Vrbovac
1.335.000,00
15.000,00 15.000,00 30.000,00 70.000,00 200.000,00 380.000,00

ST.C.3;SE.C.3.3.P 3.3.2.2.
Izgradnja vodo opskrbnog sustava u MZ Prud
900.000,00
10.000.00 10.000.00 20.000,00 45.000,00 135.000,00 250.000,00

ST.C.3;SE.C.3.3.P 3.3.2.3.
Izgradnja vodoopskrbnog sustava u MZVojskova
600.000,00
7.500,00 7.500,00 15.000,00 30.000,00 90.000,00 165.000,00

ST.C.3;SE.C.3.3.P 3.3.2.4.
Izgradnja vodoopskrbnog sustava naselja Potočani
1.050.000,00
50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100.000,00
100.000,00 Fond zazaštitu okoliša

ST.C.3;SE.C.3.3.P 3.3.3.1.
Izgradnja vodotornja V-500 km. na vodocrpilištu u Odžaku
1.000.000,00
1.000.000,00

ST.C.3;SE.C.3.3.P 3.3.3.2.
Nabava i postavljanje filtera na arteškom bunaru u MZ Donji Svilaj
30.000,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

UKUPNO ŽIVOTNA SREDINA 2011.2013.:
6.086.500,00
9.981.500,00

151.550,00 158.500,00 322.500,00 632.550,00 - 445.000,00 1.702.500,00 - 195.000,00 33.200,00 48.000,00 985.050,00 2.045.200,00

 

SVEUKUPNO 2011.-2013. -

26.732.402,00

41.020.502,00

 

1.000.300,00 1.256.100,00 1.451.100,00 3.707.500,00 150.000,00 3.374.451,00 5.442.250,00 225.000,00 618.500,00 39.550,00 70.500,00 3.537.951,00 9.566.700,00

 

Ukupna vrijednost projekata koji će se implementirati ili započeti sa implementacijom u narednom trogodišnjem razdoblju je 41 milijun KM.
Planirana financijska sredstva koja će biti utrošena za implementaciju projekata u razdoblju od 2011. do 2013. godine iznose 26,7 milijuna KM.
Najviše sredstava, 9,5 mil. KM (cca. 35%) planira se prikupiti iz ostalih izvora, Sljedeći najznačajniji izvor sredstava predstavlja entitet (cca.20%), donatorska sredstva (cca.13%), proračun općine (cca. 13%), te kanton/županija (cca. 12%).
S obzirom na mjere uštede, općina ima namjeru kreditno se zadužiti samo za projekt nabave GIS tehnologije, koja bi trebala doprinijeti usvajanju Odluke o komunalnoj naknadi, a time povećanju prihoda općine i kvalitete življenja stanovnika.
Vrijednost IPA projekata koji se planiraju implementirati u općini Odžak iznosi samo 0,2% ukupnih planiranih sredstava, a s obzirom da IPA fondovi predstavljaju velike razvojne mogućnosti, potrebno je uložiti posebne napore pri apliciranju takvih projekata.
Od ukupne vrijednosti svih 79 projekata koja iznosi 41.950.502,00 KM, za naredni trogodišnji period planirano je ulaganje od 26.732.402,00 KM, što predstavlja ostvarenje od 63,73%.