GOSPODARSTVO OPĆINE S NARODOM TRZAJUĆI UMIRE!

Kad nešto trzajući umire teško je dati objektivno stanje bez brojki i dubinskog rentgenskog snimanja.
A brojke su jedine kadre dati pravu dijagnozu, bolesniku ovakve bolesti.
Odžak je s najnižom prosječnom plaćom u svim Općinama Federacije i spada u 14 općina IZRAZITO NERAZVIJENIH od ukupno 78 općina u Fereraciji. Od deset, Županija Posavska je na predposljednjem 9 mjestu u Federaciji.
Ako se razvijenost jedne zemlje mjeri po stupnju njene poljoprivredne razvijenosti, onda bi općina Odžak trebala biti na prvome mjestu u Federaciji. Ali, nažalost njeni su hrvatski političari prodali i svu zemlju (na tisuće hektara obradive zemlje) stranom kapitalu nepoznatog porijekla, i time zvanično posavsko Gospodarstvo ostavili BOGALJOM, koje trzajući umire, a i narod s njime.
Kako čovjeka uvijek zanima da li je on bolestan ili zdrav, tako ga zanima i prostor Općine i Županije gdje živi: je li prostor u kojem živi bolestan i u kojoj mjeri, i je li stanovništvo na njemu ugroženo i u kojoj mjeri?
Zato ćemo pravit usporedbu dviju općina: Odžaka i Orašja, te kako stoje odnosi gospodarski i populacijski prema ostalim općinama u Federaciji, i kako stoji Županija s pram drugih 10 Županija.

 

 1. Prirodni priraštaj u 2012.
  Odžak ima 73 rođenih a 206 umrlih
  Orašje ima 110 rođenih i 197 umrlih
 2. Radno aktivno stanovništvo u 2012. (od 15-64)
  Odžak ima 10.392
  Orašje ima 13.664
 3. Stupanj zaposlenosti kod domicilnog stanovništva u 2012.
  Odžak ima domicilnog stanovništva 15.170 od čega je radno sposobnih 10.392 a zaposlenih 2.170.
  Orašje ima domicilnog stanovništva 19.392 od čega je radno sposobnoh 13.664 a zaposlenih je 3.086
 4. Broj nezaposlenih u 2012.
  Odžak ima 2.327 a zaposlenih 2.170
  Orašje ima 2.818 a zaposlenih 3.086
 5. Nezaposlenih prema stručnoj spremi u 2012.
  Odžak ima ukupno nezaposlenih 2.327 od toga je:

                                                                       VSS 62; VŠS 560; SSS 43; VK 12; KV 830; PKV 416; NKV 404
          Orašje ima ukupno nezaposlenih 2.818 od toga je:

                                                                       VSS 87; VŠS 629; SSS 71; VK 1; KV 818; PKV 28; NKV 1.184

      6. Prosječna neto plaća u 2012.
         
Odžak ima prosječnu plaću 570 KM što je najniža plaća od svih Općina u Federaciji.
          Orašje ima prosječnu plaću 778 KM
      7. Broj Umirovljenika u 2012.
         
Odžak ima 1.322 umirovljenika ( 432.174 KM na g.)
          Orašje ima 1.784 umirovljenika ( 659. 411 KM na g.)
      8. Vanjsko trgovinska razmjena u 2012.
         
Odžak imao uvoz 52.501 KM a izvoz 31.676 KM ovi su podaci zastrašujući.
          Orašje imalo uvoz 82.845 KM a izvoz 49.314 KM
      9. Bruto domaći proizvod u 2012. (GPD)
         
Odžak po glavi stanovnika ima 4.250 KM
          Orašje po glavi stanovnika ima  6. 753 KM
      10.Poljoprivredne površine po katogoriji korištenja u 2012.
         
Odžak ukupno ima 11.544 Km2 od toga obradivo 11.144 (oranica 10.207, i voćnjaka 150), livade 787 i pašnjaka   300.
          Orašje ukupno ima 9.610 Km2 od toga obradivo 9.560 (oranica 9.100 i voćnjaka 370),livade 90 i pašnjaka 50    
      11.Šumsko zemljište u 2012.
          
Odžak ima 3.114 hektara
          Orašje ima 1.288 ha
      12.Saobraćana infrastruktura u 2012.
          
Odžak ima 158 Km2 puteva 
           Orašje ima 121, 8 Km2
      13.Osnovno obrazovanje u 2012/13.
          
Odžak ima 11 škola s 62 odjeljenja i broj učenika 1.177 (76 učenika na 1.000 stanovnika)
           Orašje ima   9 škola sa 95 odjeljenja i broj učenika 1. 675 ( 86 učenika na 1.000 stanovnika)
       14.Srednje obrazovanje u 2012/13. 
           
Odžak ima 1 školu s 25 odjeljenja i broj učenika 639 ( 41 učenik na 1.000 satnovnika)
            Orašje ima 1 školu s 46 odjeljenja i broj učenika 1.034 ( 53 učenika na 1.000 stanovnika)
       15.Broj poduzeća u 2012. 
           
Odžak ima ukupno 1.o31 od čega je 408 čisto pravnih subjekata i 349 pravno poslovnih te 274 obrta u vlasništvu fizičkih lica.
           Orašje ima ukupno 1.165 od čega je 492 čisto pravnih subjekata i 424 pravno poslovnih te 249 obrta u vlasništvu fizičkih lica.
       16.Rang razvijenosti općina u Federaciji
           
Odžak je na 70 mjestu (od ukupno 78 općina u Federaciji)
            Orašje je na 43 mjestu (od 78 ukupno)
       17. Rang razvijenosti Županija
            
Posavska je Županija na 9 mjestu od ukupno 10 Županija.

Da li se ovom bolesniku može pomoći?
Ja mislim, može!
Pitate: kako i tko može pomoći?
Samo vi narode ovih prostora možete sebi i svojo djeci pomoći, a osobito hrvatski narod koji je u većini na prostoru Općine Odžak.
A s kim ćete?
Jedno je samo sigurno, da to nećete moći učiniti s došadašnjim predvoditeljima koji su vas krivo liječili i zato trzajući umirete, a vama treba uskrsnuće.