Obilježavanje Svjetskog dana medija u Bosni i Hercegovini

Obilježavanje Svjetskog dana medija u Bosni i Hercegovini

U skladu s odlukom Biskupske konferencije u Bosni i Hercegovini iz 2003. godine, 50. Svjetski dan sredstava društvene komunikacije, umjesto u mjesecu svibnju, obilježit će se u Bosni i Hercegovini i ove godine u posljednju nedjelju u mjesecu rujnu tj. 25. rujna 2016.

Vijeće za sredstva društvenog priopćivanja Biskupske konferencije BiH priredilo je prigodnu brošuru u kojoj se i ove godine svim pastoralnim djelatnicima, kao i medijskim radnicima, nudi predgovor mons. Tome Vukšića, vojnog biskupa u BiH, Papinu poruku, prijedlog propovijedi i molitve vjernika za taj dan, tekst Brane Vrbića pod naslovom „Ti divni Božji darovi“.

U povodu 50. svjetskog dana sredstava društvenoga priopćavanja, papa Franjo je 24. siječnja 2016., na blagdana svetog Franje Saleškog, uputio poruku pod naslovom „Komunikacija i milosrđe: Plodni susret“.

„Kao Božja djeca pozvani smo komunicirati sa svima, bez iznimke. Na osobit način, jezik i djelovanje Crkve trebali bi prenositi milosrđe, tako da se dotaknu srca osoba i podupre ih se na putu prema punini života, koju je Isus Krist, poslan od Oca, došao donijeti svima. To znači da mi sami moramo biti spremni prihvatiti u nama i širi oko nas toplinu Majke Crkve, kako bi se Isusa upoznalo i uzljubilo; onu toplinu koja daje opipljivost riječima vjere i koja u propovijedanju i svjedočenju pali "iskru" koja ih oživljava. Komunikacija ima moć graditi mostove, potpomagati susret i uključivanje, obogaćujući tako društvo. Kako je lijepo kad osobe pažljivo biraju riječi i geste i tako se trude izbjeći nerazumijevanja, ozdraviti ranjeno sjećanje i graditi mir i sklad. Riječi mogu podići mostove među ljudima, obiteljima, društvenim skupinama i narodima. I to kako u fizičkom tako i u digitalnom okruženju. Zato neka naše riječi i djela budu takvi da nam pomažu izaći iz začaranih krugova osuđivanja i osvete, koji i dalje zarobljavaju pojedince i narode i koji dovode do toga da se ljudi služe porukama mržnje.“, kazao je papa Franjo.

U uvodnoj riječi prigodne brošure, biskup Vukšić je podsjetio da je papa Franjo svoju okružnicu naslovio „Komunikacija i milosrđe: plodni susret“, te je iz samoga naslova, i još više iz sadržaja ove okružnice, očito kako Papa želi da se, zajedno s ostalim zdravim snagama u društvu, i sva dobronamjerna sredstva društvenoga priopćavanja, a među njima posebice ona crkvena, izravno uključe u program jubilarne godine milosrđa, koju je proglasio papa Franjo, i koja je upravo u tijeku.

„Pozivamo posebice urednike, suradnike i vlasnike novinskih izdanja, televizijskih i radijskih postaja, da na svojim stranicama i u svojim emisijama nađu prostora i vremena te javnosti predstave tolika doba djela i tolike plemenite ljude koji oko nas postoje i djeluju. Neka se to čini iz zahvalnosti, koju svi dugujemo prema takvim osobama i dobrotvornim organizacijama, ali još više neka to čine kako bi se potaknulo cijelo društvo, političke i gospodarske sustave, znanstvene i odgojne ustanove, i pojedince u njima da se uključe u pomaganje potrebnima kojih, nažalost, ima mnogo.“, kazao je biskup Vukšić.