VJENČANJA U 2016.

Dana 16. srpnja 2016. u našoj crkvi sklopili su crkveni brak: KRISTIJAN PRGIĆ I ANITA IVANKOVIĆ.
Mladencima čestitamo!