TEČAJ PRIPRAVE ZA BRAK U 2016.


Na Uskrs 27. ožujka u večernjim satima održan je TEČAJ PRIPRAVE ZA BRAK  za one koji se žele vjenčati u našoj Župi u 2016. Ove godine bit će samo jedno vjenčanje od zaručnika ANITE IVANKOVIĆ i KRISTIJANA PRGIĆ iz Vidovica.