Vjenčanja u 2021.

Dana 17. srpnja 2021. vjenčali su se u našoj župnoj crkvi Marijana Kovačević i Rene Alfred Nausch. Mladencima čestitamo!

*********

Dana  6. kolovoza 2021. vjenčali su se u našoj župnoj crkvi  Dario Martinović i Neda Antonić.
Mladencima čestitamo!

*************