Vjenčanja u 2018.

Dana 2. travnja 2018. u našoj crkvi sklopili su crkveni brak Marina Udovičić i Petar Suvalj.
Mladencima čestitamo!

**************

Dana 9. kolovoza 2018. u našoj crkvi sklopili su crkveni brak Janja Udovčić i Mijo Barišić.
Mladencima čestitamo!

************

Dana 11. kolovoza 2018. u našoj ckrvi sklopili su crkveni brak Ružica Protrkić i Andreas Schuler.
Mladencima čestitamo!